Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi trenger et digitalt løft, også på bygda

Et velfungerende nett og en god dekning i bygdene vil kunne motvirke sentraliseringen og gjøre det attraktivt for unge tilflyttere å bo på landet.

Det er vanskelig å være gamer hvis du må opp på et fjell for å finne så mye som en kilobyte med mobil internettilkobling. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Det er vanskelig å være gamer hvis du må opp på et fjell for å finne så mye som en kilobyte med mobil internettilkobling. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

De siste årene har flere og flere fått tilgang til bedre digitale løsninger. Det er kjempebra, men fortsatt er mange steder dette mangler. Forskjellene er store mellom byer, tettsteder og spredtbygde strøk.

En skal ikke langt utenfor de store byene før mobildekningen begynner å bli dårligere. I mange bygder er det dårlig mobildekning og treg nettverkshastighet. Ta for eksempel småbarnsfamilien som ble intervjuet i Namdalsavisa 23. august: De hadde ikke internettdekning, dårlig 4G og var avhengig av å gå bort i veien for å snakke i mobilen. Dette er bare et eksempel på at Bygde-Norge sakker akterut når det gjelder de beste digitale løsningene. Det mener vi er bekymringsfullt av flere grunner.

I framtiden vil samfunnet være enda mer avhengig av velfungerende digitale løsninger. Vår hverdag blir stadig mer flettet inn i det digitale nettet, både privat og på arbeidsplassen.

• Vi kommuniserer med våre familier og venner på nettbaserte plattformer og kanaler som er avhengige av mobildekning.

Annonse

• Vi betaler regninger i nettbanken, og sjekker avgang for kollektivtransport på nett.

• Vi bestiller tjenester som lege-, tannlege- og frisørtime på nett og får varsel om disse på mobil.

• Stadig flere jobber hjemmefra via internett. Dette gjelder også store deler av skole- og studiearbeidet.

Raskere digitale tjenester er viktig for flere enn de som bor på bygda. Det også viktig for arbeidsplassene som er der, fordi de fleste arbeidsplasser er avhengig av internett. Uten god internettdekning vil vi få ytterligere fraflytting fra bygdene. I Norge skjer det en sentralisering, der en stadig økende andel av befolkningen bor og arbeider i byene, og stadig færre bor og arbeider i bygdene. Vi mener at et velfungerende nett og en god dekning i bygdene vil kunne motvirke sentraliseringen og gjøre det attraktivt for unge tilflyttere å bo på landet.

I regjeringsplattformen står det at «Regjeringen vil fortsette å prioritere arbeidet med å gjøre den digitale infrastrukturen sikker og robust og samtidig sikre at alle skal ha tilgang til internett, slik at det ikke er boområder og næringsliv som ikke har dekning». Norges Bygdeungdomslag krever at samferdselsministeren følger opp vedtaket slik at alle kan ha tilgang på høyhastighetsbredbånd over hele landet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kan Jeremy Clarkson lære folk noe om gardsdrift?