Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi trenger en nullvisjon for nedbygging

Matjorda vil gi oss det vi skal leve av, også etter olja.

Feil underlag: Datasenteret i Time kan godt bygges. På fjell. Grafikk: Jarand Ullestad
Feil underlag: Datasenteret i Time kan godt bygges. På fjell. Grafikk: Jarand Ullestad

Jeg tror vi kommer til å leve av omtrent det samme som vi levde av både før og under oljealderen. Brød, melk, kjøtt, grønt.

De siste årene har vært dystre for oss som bryr oss om jordvern. Over 1 million mål dyrka mark er omdisponert de siste 50 årene, ifølge Jordvern Norge. I senere tid har vi eksempler som Regionplan Jæren, som legger opp til nedbygging av 23 000 mål matjord bare på Nord-Jæren.

Kommunestyret i Time gikk på slutten av fjoråret videre med planene om utbygging av nytt datasenter på Kalberg. Her omdisponeres det 1800 mål matjord. I Orkland ønsker man å ekspropriere den fineste kornjorda vår for å bygge en travbane, og i utallige samferdselsprosjekt, som utbygging av ny riksvei 4 gjennom Viggadalen på Hadeland, taper matjorda gang på gang.

Alle disse eksemplene viser oss at lokale politikere ikke tar hensyn til vern av matjord i tilstrekkelig grad. I spørsmål der matjorda blir satt opp mot kortsiktig økonomisk vinning eller arbeidsplasser taper matjorda.

Nå må Regjeringa og Stortinget på banen. Vi trenger folkevalgte som ser det store bildet, og som tar ansvar for framtida.

Annonse

Norge består av tre prosent dyrka jord. 97 prosent av Norges landareal ligger altså klar til utbygging uten å gå på kompromiss med fremtidige generasjoners matsikkerhet.

Ut fra forutsetningene er det altså lite som skulle tilsi at nedbygging av matjord skulle være et stort problem i Norge. En skulle tro at det var mulig å bygge ut både industri, samferdsel, næring og boliger uten å ofre de edleste ressursene vi har, men akk nei.

I stedet har det oppstått en myte om at matjord må ofres da det ikke er lønnsomt å bygge på stein og berg.

Ingve Berntsen sier det godt i sitt innlegg i Stavanger Aftenblad 11.desember, at matjord over hele kloden blir betraktet som en lokal ressurs med utelukkende lokale konsekvenser. Dette er en holdning som må snus over hele verden sågar som i Norge.

Nedbygging av matjord lokalt har globale konsekvenser! Når vi bygger ned den fineste matjorda vi har gjør vi oss mer avhengig av importert mat og soya. Da er kanskje ikke det grønne datasenteret så fryktelig grønt lenger.

Når Stortinget skal definere nytt jordvernmål i 2021 krever Norges Bygdeungdomslag en nullvisjon for nedbygging av matjord. Videre har vi ingen matjord å miste, og vi forventer at det stilles krav til flytting eller nydyrking i alle tilfeller der en bygger ned matjord.

Utbygging av både datasenter, annen industri, næring og samferdsel er selvfølgelig veldig viktig for Bygdeungdomslaget, men dette kan bygges andre plasser enn på matjorda, for enn så lenge er det mat vi kommer til å leve av, også etter olja!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ikke gi politiet generell bevæpning