Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi trenger en helhetlig elbil-politikk – Erna, ta ansvar

Vi trenger også en offensiv elbilpolitikk for bygda. Man skal ikke langt fra bystrøk før rekkeviddeangst blir en utbredt diagnose.

Elbil: Anne Beathe Tvinnereim, fylkesråd for klima og miljø i Viken fylkeskommune, skriver i dette debattinnlegget at hun forventer at regjeringen stiller opp med de virkemidlene de har lovet, slik at elbil blir et reelt alternativt uansett hvor man bor. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Elbil: Anne Beathe Tvinnereim, fylkesråd for klima og miljø i Viken fylkeskommune, skriver i dette debattinnlegget at hun forventer at regjeringen stiller opp med de virkemidlene de har lovet, slik at elbil blir et reelt alternativt uansett hvor man bor. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Norsk elbil-politikk har vært en suksess. Under den rødgrønne regjeringen satte man seg et mål om at 10 prosent av alle solgte biler skulle være ladbare i 2020. Dette målet er nådd med god margin.

Men alle deler av befolkningen må ha muligheten til å ta i bruk klimavennlig teknologi. Fylkesrådet i Viken forventer at regjeringen stiller opp med de virkemidlene de har lovet, slik at elbil blir et reelt alternativt uansett hvor man bor.

Når man spør folk om hva som hindrer dem i å vurdere å skifte til ladbar bil, oppgir mange at det er et problem å ikke kunne lade bilen hjemme. Når man lader bilen på nattetid vil det være det beste for å fordele kapasiteten i strømnettet, og dermed strømprisen for deg og meg. Det er ikke tvil om at beslutningsprosessene i sameier og borettslag er barrierer mot utbygging av ladepunkt. En god støtteordning kan være det ekstra dyttet som trengs for å få alle til å være med på investeringskostnadene for et slikt tiltak.

Annonse

Regjeringen lovet i Granavold-erklæringen å gi økonomisk støtte til ladestasjoner og ladepunkt i borettslag. Dette har vi fortsatt ikke sett noe til. Både enkeltkommuner og fylkeskommuner har tilrettelagt med egne ordninger. I tidligere Akershus fylkeskommune har vi hatt en tilskuddsordning der borettslag kan få tilskudd til å bygge ut hjemmelading til beboerne. Bare i 2019 har ordningen bidratt til å etablere 13.500 nye ladepunkter. Men dette bør være en nasjonal oppgave og det er behov for en nasjonal ordning for å gi folk den forutsigbarheten som trengs for å investere i et teknologiskifte.

Vi trenger også en offensiv elbilpolitikk for bygda. Man skal ikke langt fra bystrøk før rekkeviddeangst blir en utbredt diagnose. Dagens hurtigladenettverk har dårlig geografisk dekning. Dersom vi skal nå Stortingets mål om å bare selge nullutslippsbiler i 2025 må utbyggingstakten dobles.

Det er et problem at ingen tar det helhetlige ansvaret for å tilrettelegge for ladeinfrastruktur. Mange kommuner og fylker gjør en kjempeinnsats i dag. Men bilister kan ikke legge ut på langtur og være avhengige av lokale lommer av offensiv klimapolitikk. Enova har ansvaret for utbygging langs hovedfartsårene. De har økonomiske muskler til å bidra med investeringsstøtte, men pålegges å tenke lønnsomhet i økonomisk drift for å gi tilskudd til utbyggere. En slik modell er for svak – det offentlige må ta større ansvar for å få infrastruktur på plass der markedet ikke er stort nok, som i distriktene.

Enova bør få ansvar for den helhetlige utbyggingen, og regjeringen må gi dem verktøyene de trenger til å gjøre en jobb for hele landet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Tanker om sted i storm og stilla