Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi som lever av skogbruk

Jeg merker at det er god pris på tømmeret. Dermed gir jobben i skogen en ekstra glede og energi til og dra ut i morgentimene.

Skogbruk: Blir flere bruksområder til trevirke en realitet vil prisene kanskje gå enda mer opp og holde seg på ett høyere nivå, skriver Geir Holme Dale. Foto: Siri Juell Rasmussen
Skogbruk: Blir flere bruksområder til trevirke en realitet vil prisene kanskje gå enda mer opp og holde seg på ett høyere nivå, skriver Geir Holme Dale. Foto: Siri Juell Rasmussen

Vi som lever av skogbruk nyter godt av gode priser på sagtømmer nå. Kan vi regne med større etterspørsel og gode priser på sagtømmer og massevirke fremover?

Det er umulig og si hva fasiten på det blir videre. Men råstoffet fra skogen har aldri hatt så mange bruksområder som nå.

Tradisjonelt ble skogen brukt til materialer, papir, knott (drivstoff til bil) og ved. Nå er det flere bruksområder til trevirke som kanskje kan bli en virkelighet.

Noe av det mest spennende er om trevirke fra gran kan brukes som fôr til oppdrettsfisk, kylling og gris. I en ustabil verden er det tryggest og bli mest mulig selvforsynt med mat til husdyr og dermed også Norges befolkning.

Dette blir det veldig spennende og følge med på om kan realiseres.

Skogeiendom i Norge er nå attraktive for mange. Men dessverre ser vi en utvikling hvor de med mye penger kjøper opp store skogeiendommer. Ofte er det status og jakt som er driverne her.

Misunnelsen har vært stor til store skogeiere i mange år. Langt tilbake kan jeg forstå det da det var mye større forskjeller i Norge. Nå er det andre tider og den gjennomsnittlige skogbruker har veldig lav inntekt sammenlignet med andre yrkesgrupper.

Blir flere bruksområder til trevirke en realitet vil prisene kanskje gå enda mer opp og holde seg på ett høyere nivå. Det sammen med en priskontroll vil kunne gjøre at folk med vanlige inntekter vil ha råd til og kjøpe eller overta skogeiendommer.

Jeg merker at god pris på tømmeret og dermed jobben jeg gjør i skogen nå gir meg en ekstra glede og energi til og dra ut i morgentimene. De aller fleste gjør ikke dette lenger men har full jobb utenfor skogeiendommen sin. Ikke alle kan tenke seg og drive med hogst men tenk om flere fikk mulighet til det.

Storsamfunnet følger godt med på oss og mange vil gjerne mene mye om hvordan vi skal bruke skogen og mange vil verne mye mer. Det beste vi som skogeiere gjør er og bruke skogen vår aktivt. Ta ut hogstmoden skog rydde opp etter hogst, plante og drive godt kulturarbeid som kommer fremtidige generasjoner til gode.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Omstillingen til lukkede hogstformer kommer til å ta tid … lang tid