Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi selger ikke fosser, men skaper lokale verdier

Vi bidrar gjerne i debatten om utenlandsk kapital i norsk fornybar energi, men den må være tuftet på riktig fakta.

Småkraft: Mjeldeelva i Troms. Foto: Småkraft AS
Småkraft: Mjeldeelva i Troms. Foto: Småkraft AS

Tirsdag 29. januar 2019 publiserte Nationen en gammel sak fra nettavisen Nord24. Denne saken er over tre år gammel, inneholder en lang rekke feil og unøyaktigheter og ble publisert av Nationen både på nett og i papiravisen. Da Nationen oppdaget dette, trakk de saken fra nett. Onsdag 30. januar 2019 beklaget Nationen «at [de] brakte over en tre år gammel sak som en nyhet til våre lesere.» Det er imidlertid ikke det at Nationen trykker en gammel sak som en nyhet som er det største problemet her, men at Nationen trykker en gammel sak som har mange åpenbare feil i seg. I tillegg trykker Nationen en ny feil i sin egen beklagelse.

Vi ønsker derfor å presisere følgende feil og unøyaktigheter i saken Nationen trykket:

I rettelsen skriver Nationen «Aquila Capital har sikret seg alle aksjene i det norske selskapet Småkraft. Det er riktig.» Faktum er imidlertid at Aquila Capital ikke eier aksjer i Småkraft AS. Aquila Capital forvalter eierskapet i Småkraft AS på vegne av langsiktige eiere, typisk pensjonsfond. Litt på samme måte som det norske Oljefondet investerer i utlandet.

Annonse

Nationen skriver i overskriften: «Foss i Tromsø solgt til Tyskland». Fallet Mjeldeelva ligger fremdeles på private hender og er ikke solgt til Tyskland. Selskapet Småkraft har en leieavtale med de brukene som eier elva. Basert på denne leieavtalen har Småkraft AS sammen med grunneierne realisert et flott kraftverk knyttet til elva. Småkraft og grunneierne deler verdiskapningen fra elva. Når leieavtalen går ut, vil kraftverket og elva eies av grunneierne i tråd med en privat hjemfallsavtale.

Setning to i artikkelen var: "Mjedeelva på Kvaløya graves opp for å bli småkraftverk". Dette er også feil. Vi har aldri gravd opp Mjeldeelva. Vi har gravd ned rør i forbindelse med utbyggingen av kraftverket, men nå som utbyggingen er ferdig og vegetasjonen kommer tilbake, er ikke dette lengre synlige inngrep. Kraftverket er nå i drift.

Vi i Småkraft forstår at man ønsker en debatt rundt at utenlandsk kapital bidrar med investeringer i Norge, særlig innenfor infrastruktur og fornybar energi. Denne debatten ønsker vi å bidra i. Vi mener imidlertid at det er helt avgjørende for debattklimaet at man diskuterer kvalitetssikrede saker basert på objektivt riktige fakta. Resirkulerte gamle og feilaktige saker fra Facebook gjengitt på denne måten, gjør at det skapes et feilaktig inntrykk av at «Fosser selges ut av landet». Dette bildet er ikke riktig, det virker polariserende og naturligvis opprørende.

Det riktige er at utenlandsk kapital brukes til å finansiere utbyggingen av kraftverk og driften i en periode, når vi ikke har norsk kapital til det samme. Leieperioden sørger for at den utenlandske kapitalen får tilstrekkelig avkastning på sin risikoinvestering. Dette er temmelig likt hvordan utenlandsk og privat kapital på begynnelsen av 1900- tallet finansierte oppbyggingen av smelteverk og større kraftverk, som senere har skapt norske verdier i generasjoner.

Neste artikkel

Yara må ta jorda på alvor