Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi måtte gi opp kampen mot rovdyrene

Jeg kan ikke gi mine barn opplevelsen av beitende dyr i fjellet, saueslipp, tilsynsturer og sauesanking.

Borgny Kjølstad Grande. Foto: Privat
Borgny Kjølstad Grande. Foto: Privat

I dag har jeg hatt med minstegutten på tre år på fjellet. Fjellet der vi hadde våre sauer. For ni år siden gav vi opp kampen mot rovdyrene, og avviklet saueholdet. Turen i dag minnet meg om mine turer i fjellet i barndommen. Jeg kunne nesten høre sauebjellene og hvite steiner var et øyeblikk sau.

I dag fant vi noen sauestier, men de forsvinner sakte. Kratt vokser opp, og naturens minner om beiting og høsting vokser sakte igjen og forsvinner.

Med krattet forsvinner også kultur, biologisk mangfold og en hel sauenæring.

Jeg tenker på de som nå kjemper kampen om å få drive sauenæring i Grong og Namsskogan.

Annonse

Vi har i dag et rovviltforlik som skal i vareta både beitenæringen og rovdyra. Landet er delt i soner – soner der beitedyr skal prioriteres og soner der rovdyr skal prioriteres. Beitebrukerne i Grong og Namsskogan er utenfor sonen som skal prioriteres til rovdyr. Likevel får de ikke ta ut bjørnen som gjør stor skade i flokkene. Det er få tiltak å sette inn som hjelper i en fortvilet situasjon.

Det står i rovviltforliket at beitenæringen også skal leve, det står ingenting om hvor fort man skal nå målene som er satt i rovviltforliket og det er stor usikkerhet i tellemetodene på rovdyr, spesielt bjørn. Hvis man bruker rovdata sine tall kan det se ut som ynglemålene er nådd.

Er det virkelig slik vi skal behandle folk? Representanter for regjeringen, Høyre og Frp, er dette i tråd med den politikken som er vedtatt? Jeg kan ikke se det! Jeg håper dere kan komme på banen, slik at vi får tatt ut skadegjørerne i Grong og Namsskogan!

Jeg kan ikke gi mine barn opplevelsen av beitende dyr i fjellet, saueslipp, tilsynsturer og sauesanking.

Skal resten av beitenæringen overleve er vi avhengig av å ta ut skadedyr! Jeg håper regjeringspartiene kjenner sin besøkelses tid og griper inn!

Teksten er gjengitt fra Facebook med tillatelse.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ro i ulveskogen