Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi må bruke den jorda vi har

Nylig har det kommet en rapport om hvordan redusert kjøttforbruk vil virke inn på hvor mye av landet vårt vi kan bruke til matproduksjon i framtida.

Grønnsaker. Vi jobber for å øke vår produksjon av frukt og grønt, skriver Kristina Hegge. Foto: Lars Bilit Hagen
Grønnsaker. Vi jobber for å øke vår produksjon av frukt og grønt, skriver Kristina Hegge. Foto: Lars Bilit Hagen

Norge består av 3 prosent dyrka mark. Og kun 1 prosent av Norges areal er egnet for korn og plantevekster. Det meste av arealet det gror noe på, er derfor best egnet til gras, kratt og lauv. Dette må gjennom magen på kua eller sauen for at vi mennesker skal kunne spise det. Norge er derfor et land som er godt egnet til produksjon av kjøtt og melk.

FN har anslått at innen 2050 vil verdens befolkning trenge 50-60 prosent mer mat enn vi har i dag. Da kan ikke vi i Norge redusere vår egen matproduksjon. Det finnes ingen fasit på hva slags mat alle land i verden skal produsere.

Brasil og Biri kan ikke dyrke den samme maten. Vekstvilkårene er helt forskjellig. Kjøtt og melkeproduksjon vil fortsatt være viktig for å kunne lage mat i hele vårt lange, bratte og kalde land.

Matproduksjonen i Norge er i stadig endring. Vi bønder ønsker å produsere den maten folk vil kjøpe. Klimaendringer opptar oss. Vi merker det tett på kroppen gjennom mer uforutsigbare dyrkings- og høstevilkår. Slik er det med matprodusenten i andre deler av verden også. I mange land vil det bli svært vanskelig å produsere mat.

Annonse

Skal vi redusere mye på kjøttforbruket, må vi importere mer vegetabilsk proteinrik mat. Vi jobber for å øke vår produksjon av frukt og grønt. Det forskes for å finne gode sorter som passer i Norge. Men det vil ikke løse vårt behov for vegetabilsk protein i stor nok grad.

Vi løser ikke klimaproblemene med å gjøre vårt kosthold mer og mer avhengig av importert mat!

Kunnskapsmiljøene i Norge er sterke, og her jobbes det iherdig med å finne gode løsninger for å øke norsk matproduksjon, både kjøtt og planteprodukter for mennesker.

Min viktigste jobb som bonde er å produsere mat på den jorda vi faktisk har.

Det viktigste DU som forbruker kan gjøre er:

Å spise norsk, å spise sesong og å spise opp!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vi er på lag for klimaet