Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi kødder ikke med tryggheten til folk, Erna!

Etter de blåblå partiene kom til makta i 2013 har vi sett en tydelig sentralisering og svekkelse av beredskapen rundt i landet vårt.

Trygghet: Vi må ha desentraliserte tjenester, skriver Maren Grøthe i Senterungdommen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Trygghet: Vi må ha desentraliserte tjenester, skriver Maren Grøthe i Senterungdommen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tjenestene flyttes stadig lengre fra folk, og konsekvensene blir at de ulike nødetaten ikke strekker til som de skal. Dette er en skummel utvikling, som ingen folkevalgt politiker bør tillate seg!

Det første store påfunnet etter de borgerlige partiene kom i regjering var den såkalte «nærpolitireformen». Regjeringa, sammen med Arbeiderpartiet, vedtok at politiet skulle omstruktureres og i løpet av de 4 siste årene har over 100 lensmannskontor blitt lagt ned.

I en undersøkelse gjennomført av politiet selv kommer det frem at av 8 av 10 ansatte i politiet ikke ser meningen med denne reformen og rapporterer at tilbudet nå er dårligere enn før. Resultatet er flere menn i dress, færre i uniform og at for over en halv million av Norges befolkning befinner politiet nå seg over 45 minutter unna, uten sjanse til å nå frem i tide om det oppstår en krisesituasjon.

Dette bidrar også til at vi mister den forebyggende verdien av politiet, for hvem blir vel skremt av et politi de vet ikke kommer til å rekke å dukke opp?

Tidligere i vår oppsto det også en ny diskusjon i forhold til nedleggelse av fødetilbudet flere steder i landet, til innbyggernes store fortvilelse. Et eksempel er i Kristiansund. Der har nå helseforetaket besluttet å legge ned fødeavdelingen, flere år før et eventuelt nytt sykehus er ferdigstilt. Dette betyr at fødende på Smøla og Aure får en reisevei på opptil tre timer til nærmeste fødeavdeling, på sommerføre.

Forskere ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus har vist at risikoen for dødsfall under fødsel er tredoblet ved uplanlagte fødsler utenfor institusjon, sammenlignet med fødsler på fødeinstitusjon. Samtidig viste studien at risikoen for å føde utenfor institusjon blir femdoblet ved en reisetid på én til to timer, og syvdoblet ved en reise på over to timer.

Annonse

Likevel velger regjeringa å støtte helseforetaket i dette vedtaket, med ønske om større og «robuste» enheter. Dette er totalt uforsvarlig, for det hjelper ikke hvor robuste enheter man har – om man ikke kommer frem.

Resultatet av den totale sentraliseringen av resten av beredskapen er at flere og flere oppgaver faller ned på det lokale brann- og redningsvesenet. Statistikken for 2018 viste at brannvesenet ankom åstedet først på 55 prosent av oppdragene, mens politiet var først i kun 15 prosent. Dette understreker de katastrofale konsekvensene av sentraliseringen av politiet.

På tross av dette har regjeringen nå gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppgave i å vurdere en etablering av brann- og redningsvesendistrikter med de samme yttergrensene som de nye politidistriktene og brannvesenets 110-sentraler, samt krav om tre heltids lederstillinger i hvert brannvesen.

Om dette forslaget også går igjennom, vil brannvesen i mange kommuner og mindre tettsteder bli tvunget til å gå inn i større enheter, selv om de leverer gode og viktige tjenester i området i dag. På denne måten vil det ta enda lengre tid før noen av nødetatene kommer frem til ulykkesstedet i situasjoner hvor minutter kan bety forskjellen mellom liv og død.

Alt i alt ser vi at denne sentraliseringsbølgen har forferdelige konsekvenser rundt om i hele landet. Leder av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, sa det så fint på et folkemøte i Verdal: "Beredskap handler om å forberede seg på at det verst tenkelige kan skje".

Hvordan kan man da, som folkevalgte, forsvare at man legger opp til et politi som ikke når frem til ulykkesstedet før det er for sent, at man bidrar til å tredoble risikoen for at en fødsel skal gå galt ved at kvinnene ikke rekker seg frem til sykehuset, og attpåtil nå også truer den ene redningsetaten som er igjen?

Senterpartiet og senterungdommen ønsker et politi som er på stedet – ikke på vei til stedet, et desentralisert fødetilbud der folk bor og et brann- og redningsvesen som er til stede og kjenner til lokalsamfunnet sitt.

La oss heller prioritere å styrke beredskapen i lokalsamfunnene, istedenfor å bruke masse penger på omorganiseringsprosesser. For kjære Erna og resten av regjeringa, man blør ikke saktere på Smøla enn i Trondheim Sentrum, og vi kødder ikke med tryggheten til folk!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Når ytringsfrihet blir kalt for sutring