Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi bør fortsatt sloss mot vindmøller

Det er ikke gitt at vindkraft påvirker fossilforbruket vårt.

 Foto: Lars Bilit Hagen
Foto: Lars Bilit Hagen

Sebastian Otterhals fra Unge Høyre synes å mene at mangel på vindkraft er flaskehalsen for å nå målet om 40 prosent reduksjon i utslipp av klimagasser (Nationen 4. november). Det er en feilslutning.

Det kan visst ikke gjentas ofte nok: vindkraft eller annen fornybar kraft påvirker ikke våre klimautslipp så lenge de ikke erstatter fossil energi. Det er dette som går sørgelig sent.

Vårt utslipp av klimagasser har ligget ganske konstant rundt 52 millioner tonn de siste 25 år. Siden 2012 har de grønne sertifikatene gitt oss opp mot 9 TWh, vesentlig i vindkraft, men til ingen nytte i norsk klimasammenheng.

Annonse

En grov feilinvestering på ca. 30 milliarder kroner når etterbetalingene løper ut i 2035, alt belastet strømkundene. Et kraftoverskudd på ca. 15 TWh eksporteres vært år ut av landet, hovedsakelig som tillegg til, heller enn til erstatning, av fossil kraft ute i Europa.

Statkraft har beregnet at vårt kraftoverskudd vil være på ca. 23 TWh allerede i 2025 uten ytterligere vindkraft konsesjoner. Det er bare 5 TWh mindre enn de 28 TWh som trengs for å nå klimamålet i 2030. Forskningssentret ZEN ved NTNU estimerer endog at opp til 40 TWh kan spares ved energieffektivisering.

NORVEA (vindkraftindustriens lobbyorganisasjon) hevder at nødvendig vindkraftutbygging bare vil beslaglegge 2–3 promille av vårt landareal, noe Otterhals siterer. Det er vel ingen som for alvor tror at så beskjedne inngrep har forårsaket folkereisningen mot vindkraft.

Faktum er at 250 m høye master, veianlegg, ledningsnett, støy og visuell forurensning representerer de største inngrep i norsk landskaps noensinne.

Folkelig opinion er i ferd med å stoppe videre utbygging av vindkraft på kontinentet. Kapitalen derifra er derfor på jakt etter andre områder for utbygging. Vårt praktfulle og økologisk viktige kystlandskap har vist seg svært attraktivt for utenlandske interesser. Lokalbefolkningen som rammes får minimalt tilbake. De fortjener all den støtten vi kan gi dem.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Liv og død for klimanæringene