Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vestlandet trenger Erna, ikke kaos på venstresiden

Vestlandet skal være lokomotivet for fremtidens arbeidsplasser. Da trenger vi ikke mer stat og økte skatter.

Vi trenger Erna Solberg som statsminister, ikke fire år med kaos på venstresiden, skriver innsenderen. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Vi trenger Erna Solberg som statsminister, ikke fire år med kaos på venstresiden, skriver innsenderen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Senterparti-kameratene Kjersti Toppe og Erling Sande er i Bergens Tidende bekymret for at noen statlige stillinger i Florø forsvinner. Ja, dette er synd, men Sp ser ikke den store industri- og næringslivveksten i Florø, eller hvorfor denne veksten kommer.

Det er et velfungerende næringsliv med markedsadgang vi skal bygge vårt samfunn på. Ikke økte skatter og økt offentlig pengebruk i milliardklassen slik Sp sitt alternative budsjett viser. Vi politikere kan ikke bestemme hvor folk skal bo. Men vi kan legge til rette for vekst, attraktivitet og økt bolyst i distriktene.

Med Høyre i regjering er kommunesektoren styrket med ca 35 milliarder siden 2013. At sykehjemmet i Røldal blir lagt ned skyldes lokale prioriteringer, ikke nasjonale prioriteringer. Høyre sitt alternative budsjett i Ullensvang kommune prioriterte sykehjemmet.

Høyre prioriterer helhetlige og moderne velferdstjenester. Dette, kombinert med gode rammevilkår for bedriftene våre og en historisk satsing på vei og bane, har resultert i stor satsing flere steder på Vestlandet.

Grunnlaget for at folk kan bo i hele landet er at de har en jobb. Regjeringen har flyttet ut og nyetablert 1230 statlige arbeidsplasser fra Oslo-regionen. Det er dobbelt så mange som de rødgrønne klarte da Sp var med og regjerte. Det er med Høyre i regjering vi har fått på plass rekord utflytting av statlige arbeidsplasser.

Annonse

Toppe og Sande mener sentraliseringen er noe Høyres politikk er en stor årsak til, men her tar de feil. Tallene fra da Sp sist satt i regjering understreker dette.

I perioden 2005 til 2013 forsvant 9000 gårdsbruk. Sp lovte utflytting av 5000 offentlige stillinger fra Oslo,  fasiten ble 560. Som Aftenposten har avdekket ble det 336 færre barneskoler i distriktene, det ble færre sykehus med akuttfunksjon, en kraftig reduksjon i jordbruksareal, og befolkningsveksten i de fem største byene var adskillig høyere enn i landet for øvrig. Senterpartiet har ikke de gode tallene å slå i bordet med.

Høyre har redusert formuesskatten på arbeidende kapital, fjernet maskinskatten og gjort endringer i kraftskatten. Vi har også fått på plass havbruksfondet. Vi fjerner også byråkratiske tidstyver; bedrifter bruker nå 15 milliarder mindre på skjemaer og søknadsprosesser i det offentlige.

Vi har som mål å forenkle for 10 nye milliarder. Bare i fjor ble det skapt 40.000 nye arbeidsplasser i privat sektor, i by og bygd. Det blir ikke resultatet med Senterpartiet, som skal samarbeide med SV, Rødt og MDG.  De ønsker skatteøkninger på 18, 30 og 32 milliarder. De ønsker full stans av viktige og nødvendige samferdselsprosjekter som spesielt rammet distriktene.

Som den verdiskapende landsdelen er våre arbeidsplasser totalt avhengig av EØS avtalen. Den vil Senterpartiet rekke seg ut av. Da kan vi snakke om fraflytting og tapte arbeidsplasser i distriktene.

Verdiskapningen på Vestlandet gjør at Norge takler pandemien bedre enn de fleste land. Vi er også landsdelen som skal utvikle de nye arbeidsplassene. Kompetansen, kystlinjen og naturresursene våre er hva vi skal leve av i fremtiden. Da trenger vi Erna Solberg som statsminister, ikke fire år med kaos på venstresiden.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Koronautgifter for skoler og barnehager