Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Verdens beste arbeidsliv for alle

Merkelig om Fellesforbundet fra lederen i Nei til EU.

Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. Foto: Nei til EU
Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. Foto: Nei til EU

Nei til EUs leder, Kathrine Kleveland, tilkjennegir i flere avisinnlegg en helt spesiell interesse for Fellesforbundet og vårt nylig avholdte landsmøte. Det er mildt sagt merkelig hvordan lederen av Nei til EU spekulerer i hvordan vedtakene på vårt landsmøte er å forstå.

Les innlegget fra Kathrine Kleveland her:

Det er for eksempel ingen motsetning mellom det å si at Fellesforbundet er for EØS, og det å si at vedtaket betyr at vi krever mer kunnskap om handlingsrommet og om hva alternativene til EØS-avtalen kan være.

Annonse

Fellesforbundet har tidligere vedtak om at vi er for EØS, og det har ikke landsmøtet opphevet. Selv om dette landsmøtet var enda mer urolige over utviklingen i arbeidslivet enn tidligere landsmøter, betyr ikke det at Fellesforbundet nå har et ikke-standpunkt til EØS.

Fellesforbundet krever at Norge har en europapolitikk som sikrer oss både den beste markedsadgangen og det beste arbeidslivet i Europa. Og vi trenger mer kunnskap om hvordan vi skal få dette til. Derfor vedtok landsmøtet kravet om en offentlig utredning om hvordan det organiserte arbeidslivet og tiltak mot sosial dumping kan styrkes med dagens EØS-avtale, og om hvilke alternative avtaler som eventuelt kan sikre oss en like god markedstilgang til Europa.

Klevelands konklusjon er at i årene framover ligger ballen hos EØS-tilhengerne – "de må vise at sosial dumping kan stanses" og så videre. Denne analysen bygger på en grunnleggende misforståelse. I Fellesforbundet spiller vi på samme lag i kampen mot sosial dumping og useriøsitet.

Landsmøtet vedtokenstemmig uttalelsen "Verdens beste arbeidsliv for alle", hvor det legges en rekke føringer for vår arbeidslivspolitikk de neste årene. Der sies det blant annet: "Kampen for et seriøst arbeidsliv må føres kontinuerlig og på flere fronter: i politikken, mellom arbeidslivets parter og ute på arbeidsplassene. Det handler om å bekjempe løsarbeid, om å motvirke lavlønnskonkurranse og om å slåss mot kriminalitet og utnyttelse av arbeidsfolk. For å lykkes trenger vi et sterkt og velfungerende lov- og avtaleverk, myndigheter, bedrifter og tillitsvalgte som følger opp regelverket."

Det kunne være fristende å legge til at det vi ikke trenger er formanende pekefingre og haltende analyser som kun har til formål å nære utenforstående organisasjoners særinteresser.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fredspris og mot