Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Venner, ikke alenegang

Et lite land, vårt land, trenger venner. Og vi skal være venner for andre.

Uunværlig: EØS-avtalen er uunnværlig for et lite land som Norge, skriver innsenderne. Foto: AP/NTB scanpix
Uunværlig: EØS-avtalen er uunnværlig for et lite land som Norge, skriver innsenderne. Foto: AP/NTB scanpix

Vi trenger en organisert verden. La oss nevne NATO, Europarådet, Forente Nasjoner (FN), Europarådet, Europeiske Fellesskap (EU).

En verden hvor samtaler og forpliktelser finner sted. Vi er sterkere sammen.

Rettsstatsprinsipper, demokratiutvikling og menneskerettigheter er under press utenfor - og i Europa. I vårt nabolag er disse grunnleggende prinsipper under press.

Norge slutter opp om de internasjonale institusjoner. Disse er viktige for Norges lange linjer i norsk utenrikspolitikk.

Annonse

Det er ikke enkelt når det ikke en gang er mulig å se hva som vil være opposisjonens utenrikspolitikk. Det er stort sprik mellom ulike partier i opposisjon, og et Arbeiderparti som er uklare i flere viktige saker. Det sås tvil om i hvilken grad de slutter opp om Norges viktigste internasjonale relasjoner og allianser.

Sosialistisk Venstreparti og partiet Rødt vil bryte løs fra NATO. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti undergraver EØS-avtalen (Europeisk økonomisk samarbeide). Arbeiderpartiet presses fra begge sider i slike spørsmål.

La oss minne om bedrifter fra eget fylke. Borregaard-konsernet eksporterer 95 prosent av sin produksjon. 50 prosent igjen av disse eksporteres rett inn i EØS-avtalens område i Europa. Borregaard har flere hundretalls ansatte. Trøndersk skognæring, med 4000 jobber og en verdiskaping på over 8 mrd kr årlig er helt avhengig av den markedstilgangen som EØS-avtalen gir. Det samme gjelder havbruksnæringa som er Trøndelags største eksportnæring, med 14000 jobber og en regional verdiskaping på rundt 12 mrd kr.

EØS-avtalen er uunnværlig for et lite land som Norge. Omtrent 80 prosent av vår totale eksport går til det Europeiske fellesskap. 70 prosent av det vi kjøper kommer derfra og hver dag går over 170 vogntog med sjømat, tilsvarende 25 millioner fiskemåltider, over grensen til Europa. Norsk ungdom kan studere fritt i Europa, norske bedrifter kan levere anbud i Europa, nordmenn har viktige rettigheter ved sykdom i Europa, nordmenn sikres trygderettigheter i Europa og norske frakt – og transportselskap sikres tilgang til Europa i lufta, til vanns og på land. Det kan vi ikke ta for gitt.

Dette viser at internasjonale avtaler rammer rett inn i våre distrikt og rammer arbeidsplasser og velferd.

Når Norge skal spille en rolle i den internasjonale verden må vi stå trygt i vårt internasjonale samarbeide. Vi kan ikke være oss selv nok. Det tjener oss ikke.

Neste artikkel

EU og EØS har svekket immunforsvaret