Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Velg økologisk mot antibiotikaresistens

Økologisk går foran når det gjelder helse, miljø og dyrevelferd. Dette gjelder også i den livsviktige kampen mot økende antibiotikaresistens i verden.

Ikke grunnlag: Det finnes ikke noe grunnlag for å si at det er mer resistente bakterier i økologisk mat. Tvert imot, skriver leder Markus Hustad i Økologisk Norge. Foto: Økologisk Norge
Ikke grunnlag: Det finnes ikke noe grunnlag for å si at det er mer resistente bakterier i økologisk mat. Tvert imot, skriver leder Markus Hustad i Økologisk Norge. Foto: Økologisk Norge

Verdens helseorganisasjon mener antibiotikaresistente bakterier er en av våre største trusler mot folkehelse, matsikkerhet og husdyrproduksjon. Og nesten 80 prosent av verdens antibiotikabruk skjer i landbruket.

Dette tar det økologiske landbruket på alvor. Økologiregelverket krever fokus på forebygging av sykdom, og man er mer tilbakeholdne med bruk av antibiotika. Man bruker også oftere kompostering av gjødsla i økologisk husdyrhold. En rekke publikasjoner viser også at det er mindre antibiotikaresistente bakterier i økologisk husdyrhold (Ôsterberg et al 2016; Schwaiger et al, 2008, Garmo et al, 2010).

Flere enn meg fikk sikkert derfor den økologiske kaffen i halsen av nyhetssaken i Nationen med overskriften: “Flere resistente bakterier i økologisk enn i konvensjonelt landbruk.”

Dessverre er dette en feilaktig fremstilling av hva dette nye studiet til Veterinærinstituttet faktisk viser.

Annonse

I rapporten fra studiet som har sett på funn av gener knyttet til antibiotikaresistens (ARG), står det svart-på-hvitt: “For sum ARG-konsentrasjon ble det ikke påvist noen signifikant forskjell mellom økologiske og konvensjonelle lokaliteter.”

Det betyr at forskerne ikke har funnet noen vitenskapelig sikker forskjell. Det statistiske grunnlaget er så lite at det er umulig å konkludere. Resistente E.coli-bakterier er funnet i kun 8 av 644 prøver.

Det er også kun tatt prøver av jord, kløver, snegl, mus og meitemark, og det i randsonen av gårdene, samt i ødemark. Det finnes altså ikke noe grunnlag for å si at det er mer resistente bakterier i økologisk mat.

Tvert imot kan økologisk mat være sunnere fordi den inneholder nær null giftrester fra plantevernmidler. Det er selvsagt også masse andre gode grunner enn helsa for å velge økologisk mat: Mindre klimautslipp, bedre dyrevelferd, mindre skader på naturen og livsviktige insekter som bier.

Økologisk skal være en spydspiss for et mer miljøvennlig landbruk. Vi i Økologisk Norge ønsker derfor all ny forskning velkommen, og det er kjempebra at Veterinærinstituttet bidrar til å utvikle nye metoder for å lete etter antibiotikaresistens.

Formidling av slik forskning er en krevende øvelse for journalister og andre. Men vi håper virkelig at den kan bli mer presis enn i dette tilfellet i fremtiden. Det er vi alle tjent med.

Neste artikkel

Hvis statsråden mener det er «helt Texas», kan han ikke la det fortsette.