Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Våpendragere søkes

Nordnorsk landbruk trenger ikke flere pratmakere. Det trenger handling.

Færre svin: Det ble produsert 20.074 færre griser i Norge i 2020, enn i 2015. Hele 14.989 av dem forsvant fra Nord-Norge, påpeker innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Færre svin: Det ble produsert 20.074 færre griser i Norge i 2020, enn i 2015. Hele 14.989 av dem forsvant fra Nord-Norge, påpeker innsenderen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Det sentraliseres, rasjonaliseres og legges ned, i en tid der en skulle tru at politiske krefter virkelig så behovet for lokal matproduksjon, sysselsetning, beredskap og verdiskapning.

De siste fem årene har matproduksjonen «tatt beina på nakken», den forlater Nord-Norge. Som den nordnorske befolkningen.

Det ble produsert 20.074 færre griser i Norge i 2020, enn i 2015. Hele 14.989 av dem forsvant fra Nord-Norge! Også for sau kom over halvparten av nedgangen i nord.

Det ble 10.823 flere storfe, men bare 58 av dem har adresse i nord.

Det vi er vitne til, er en rekanalisering der matproduksjonen blir sentralisert til lenger sør i landet. Nord-Norge er ikke med på oppturer i noen produksjoner. Men vi er særdeles gode på å ta nedgangen, der stiller vi oss fremst i køen.

For å være helt ærlig, så er jeg ganske lei, for det snakkes og snakkes. Det er ikke måte på hvor viktig matproduksjon er, spesielt i valgår. Vi har politiske programmer, vi har fine målsettinger, handlingsplaner og visjoner. Men når ikke èn av disse faktisk gjør noe med rammevilkårene til hun eller han som faktisk skal produsere mat for Norges befolkning, så er de fagre ordene ikke verd papiret de er forfattet på.

For sist jeg sjekket, kunne ikke en velformulert visjon om matproduksjon i hele landet betale for fôret som trengs til Randis kyr, eller for strømmen i melkefjøset til Paul. De som produserer mat til deg, er bønder som i dag jobber 24/7 for at du skal kunne handle norsk mat i butikken, sunn mat, kortreist mat uten medisinrester.

Annonse

Mat som er produsert under gode, trygge forhold. Der hvert enkelt dyr kan spores fra fødselen av. Det koster, det er ingen tvil om det. Hvis samfunnet faktisk ikke er villig til å betale for norsk matproduksjon, vel, da forsvinner den.

Produktene til bonden er mindre verdsatt og betalt i dag enn for 20 år siden, og i dette tidsrommet er alle andre utgifter mangedoblet. Så hvordan i svarte svingende er det meningen at bønder skal klare å fortsette å produsere mat til befolkningen?

Ja, en del har bygget nytt og satset, men det er flere som legger ned. Dette er en del av problemet, for i mange år har vi kunne økt litt for å holde tritt med synkende lønnsomhet.

Et par dyr til her og et par dyr til der. Litt mer areal og litt mer jobb utenom gården. Inntil fjøset er fullt, det ikke er flere timer i døgnet og kontoen er tom.

I løpet av kort tid er fagmiljøer, verdiskapning og sysselsettingen sterkt redusert. Myndighetene har over tid hatt stort søkelys på, og jobbet målrettet mot, å bli stor, større og størst. Dette fungerer få plasser i Norge, og aller dårligst i nord. Når produksjon går ned, blir ringvirkningene sakte, men sikkert større.

Færre aktive gårder, arealer som går ut av drift, mindre videreforedling, lavere verdiskapning, sentralisering av samvirket og nedadgående folketall.

Det som før var ei aktiv bygd, er nå redusert ned til en gård. Der dagens bonde springer døgnet rundt for nå å rekke over de samme arealene som de tidligere var 10 ulike gårder som forvaltet.

Som produsent av trygg norsk mat oppleves presset fra kjedene om billig, billig helt håpløs. Hvis matproduksjon skal være billigst mulig, så kan vi bare fase ut all produksjon og videreforedling i Norge og la våre naboer ta seg av jobben.

Så jeg etterlyser våpendragere, bevæpnet med mer enn bare pent formulerte ord. Våpendragere som er villig til å stå opp for et fantastisk Nord-Norge, en matproduksjon i verdensklasse, en landsdel med uante muligheter og som bringer til bordet et hjerte som slår for mer enn billigst mulig.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

"Støre, nå må du høre"