Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utvikle, ikke avvikle desentralisert utdanning

Utdanningstilbudet må være nært folk.

Nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Nylig vedtok styret i Nord universitet, mot et stort folkelig engasjement og opprør, nedleggelsen av studiesteder, blant annet Nesna. Det er en beslutning Arbeiderpartiet er uenig i.

Saken viser at det er behov for en plan som skal sikre desentraliserte utdanningstilbud i hele landet, inkludert Nesna, og det vil vi foreslå i Stortinget. Hvis ikke er det all grunn til å frykte en nedbygging av desentralisert utdanning i hele landet.

Beslutningen oppleves som et slag i ansiktet for lokalbefolkningen. Arbeiderpartiets ordførere på hele Helgeland, med Nesna-ordfører Hanne Davidsen i spissen, har protestert høylytt, og hadde fortjent et tydelig signal om at det skulle satses mer på utdanning i regionen.

Høyreregjeringen tok initiativ til sammenslåingen av Nord universitet, men har ikke stilt opp med tilstrekkelig tid, økonomi og studieplasser for at Nord universitet skal komme styrket ut av sammenslåingen.

Før fusjonen satt lovnadene løst om at alle studiesteder skulle videreutvikles. Tre år etter ba statsråd Nybø det nye universitetet om å få på plass en ny struktur, og hente ut gevinsten av fusjonen. Det er ikke rart at folk er i opprør!

Vi i Arbeiderpartiet vil en annen vei. I en tid med stadig mer behov for påfyll av utdanning gjennom hele livet, må vi ta i bruk alle gode krefter for å få dette til. Løsningen er å bygge ut og satse mer på utdanning til flere – ikke å legge ned utdanningsmiljøene våre.

Annonse

Det må finnes gode utdanningstilbud over hele landet, og det må være mulig å være godt voksen i distriktene, ha familie og være etablert, og fremdeles skaffe seg mer utdanning.

Norges velferd og velstand er bygd på de fantastiske naturressursene våre, og de finnes over hele landet. Vi har behov for enda større verdiskaping i distriktene. Da kan vi ikke ha en høyreregjering som stadig sentraliserer og flytter tjenestene lenger vekk fra folk.

Vi må sørge for at små og store lokalsamfunn er gode steder å bo slik at vi kan bygge opp kompetanse, spennende bedrifter og ny industri. Det forutsetter at vi har utdanningstilbud nært folk.

Den sentraliseringen vi nå ser innen høyere utdanning gjelder ikke bare Nord Universitet og Nesna, men kan bli et tema i region etter region over hele landet. God kvalitet i utdanning og forskning, og kvalifiserte folk til å fylle dagens og fremtidens arbeidsplasser, er sentralt for at man skal kunne bo og leve gode liv over hele landet.

Vi trenger sterke universitetscampus med høy kvalitet på utdanningen og forskning på internasjonalt nivå. Men vi trenger også å utdanne gode lærere, som gir alle barn mulighet til å ta ut sitt potensial og leve ut sine drømmer. Og vi trenger dyktige sykepleiere som sikrer gode tjenester til våre eldre, både i kommunene og på sykehusene.

Vi vet at svært mange bosetter seg i den regionen de har tatt sin utdanning. Derfor trenger vi en desentralisert struktur på universitetene. Ikke høyreregjeringens sentralisering.

Arbeiderpartiet vil styrke de desentraliserte utdanningene over hele landet, fordi det er nødvendig for å sikre rekrutteringen til de viktige velferdsyrkene. Når Høyre, Frp, Venstre og KrF ikke har råd til dette, er det rett og slett fordi de har andre prioriteringer som er viktigere for dem.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Gruvedrift for grønt skifte og lokale arbeidsplasser