Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Uttalelse fra Inntektsutvalget for jordbruket

Inntektsutvalget for jordbruket tar samlet avstand fra Hans Bårdsgårds kommentar i Nationen 14.09.

Reagerer på kommentar: Ola Honningdal Grytten, leder for inntektsutvalget for jordbruket. Foto: Marit Hommedal / NTB
Reagerer på kommentar: Ola Honningdal Grytten, leder for inntektsutvalget for jordbruket. Foto: Marit Hommedal / NTB

Han gir inntrykk av å kjenne til utvalgets arbeid fra innsiden, men vi stiller oss uforstående til den virkelighetsbeskrivelsen han gir.

Den inneholder mange direkte feil og tillegger utvalgsmedlemmer holdninger og meninger vi aldeles ikke har.

Utvalget og sekretariatet har arbeidet samvittighetsfullt i tråd med sitt mandat og kommer med en bredt anlagt rapport som vil besvare oppdraget vi har fått, som et ekspertutvalg.

Ola Honningdal Grytten (leder)

Eli Reistad

Siri Voll Dombu

Ann Lisbet Brathaug

Irena Custec

Olaf Godli

Håvard Bjørgen

Jon Olaf Olaussen

Neste artikkel

Dagligvaremakta kan prise maten i skjul