Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Useriøst og lettvint fra Ap om jordbruket

Det har blitt mer enn sesongarbeid å holde seg orientert om hva Arbeiderpartiet mener om ulike saker for tida.

Hva er det helt konkret Sandtrøen ser for seg skal endres i den jordbruksavtalen han selv har stemt for i Stortinget, spør Olaug Bollestad. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix
Hva er det helt konkret Sandtrøen ser for seg skal endres i den jordbruksavtalen han selv har stemt for i Stortinget, spør Olaug Bollestad. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Landbrukspolitisk talsperson Nils Kristen Sandtrøen krever intet mindre enn at årets jordbruksavtale reforhandles. Det er en avtale han selv aktivt stemte for og godkjente i Stortinget i juni. Men å skyte seg selv i foten er jo også en måte å få spalteplass og oppmerksomhet på.

Staten og jordbrukets fagorganisasjoner inngikk en avtale i vår for å bidra til forutsigbarhet og stabilitet i matforsyningene. Budsjettnemnda for jordbruket har anslått at inntektsveksten for bøndene i koronaåret 2020 kan bli over 16 prosent. I ekstremåret 2020 har regjeringen lagt til rette for økt bruk av ledig norsk arbeidskraft ved å endre dagpengeregelverket. Mange produsenter har fått tilgang på norske arbeidere, betalt godt over minstetariff, og er godt fornøyd med innsatsen.

Det har vært en rekke oppslag i løpet av sommeren om ungdommer som for første gang har tatt seg sommerjobb i landbruket. Det er bra, og det heier jeg på! Men det er altså viktig å ha med seg at det er dette det er snakk om. Sommerjobber. Ingen sier opp, eller tar seg langfri fra en fast jobb for å ta tilfeldig sesongarbeid i jordbruket. Man kan ikke leve resten av året på å jobbe noen uker om sommeren som jordbærplukker, Sandtrøen.

Sandtrøen nevner lønnsvilkårene i grøntnæringen. Jeg er opptatt av skikkelige forhold for alle arbeidstakere i Norge. Derfor har denne regjeringen gjort flere kraftfulle grep for å bekjempe nettopp arbeidslivskriminalitet. Blant annet har vi opprettet sju sentre mot arbeidslivskriminalitet, hvor kontrolletatene jobber sammen for å hindre sosial dumping og utnyttelse av arbeidsfolk.

Annonse

Så sier Sandtrøen at han plutselig vil reforhandle jordbruksavtalen. Men lønn til ansatte i landbruket blir jo ikke regulert i jordbruksavtalen. Jordbruksavtalen handler om inntektsgrunnlaget for bønder som selvstendig næringsdrivende. Så hva er det helt konkret Sandtrøen ser for seg skal endres i den jordbruksavtalen han selv har stemt for i Stortinget?

Lønn er et spørsmål som avgjøres mellom partene i arbeidslivet. Mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Det føles litt surrealistisk å måtte forklare for Arbeiderpartiet, av alle partier, hvordan lønn forhandles i Norge.

Tidligere har Ap vært et parti for trygg styring, med forutsigbarhet og respekt for inngåtte avtaler. Jeg undres virkelig på om alle som er opptatt av landbruk i Ap er komfortable med denne lettvinte og useriøse måten å forholde seg til jordbruksavtalen på.

Sandtrøen har dessverre gjort det til en vane å presentere forenklede løsninger og lettvint retorikk rundt komplekse spørsmål. Det får være hans sak. I mellomtiden vil KrF fortsette å jobbe for et attraktivt og lønnsomt jordbruk og høy norsk matproduksjon. Det tror jeg mange norske bønder ser og merker seg. Vi vil jobbe innenfor forhandlingsinstituttet og ha respekt for inngåtte avtaler i arbeidslivet. Vi vil opptre forutsigbart og, ikke minst, med respekt for jordbrukets fagorganisasjoner.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Om kjøpekraft, kostnader og matpriser