Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Urimelig uthenging av bemanningsbransjen

Nationen bommer i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Hele arbeidslivet: Husk at bemanningsbransjen er til stede i hele arbeidslivet og ikke bare i bygg, skriver innsenderen.
Hele arbeidslivet: Husk at bemanningsbransjen er til stede i hele arbeidslivet og ikke bare i bygg, skriver innsenderen.

I sin leder den 19. mai tar Nationen opp et viktig spørsmål. Arbeidslivskriminalitet må bekjempes og jobben som gjøres av Fair Play er verdifull. Men det er dessverre en alvorlig feilkobling når man tror at organisert kriminalitet bekjempes ved å forby bemanningsbransjen.

Et forbud ville føre til økt arbeidsledighet, svekket konkurransekraft for norske bedrifter og en smalere inngangsport til arbeidslivet for utsatte grupper. Dette dokumenteres i en nylig rapport fra Menon Economics, hvor det blant annet fremheves at store deler av norske verftsarbeidsplasser ville forsvinne om man skulle forby bransjen.

Det store flertallet av bemanningsbedrifter driver lovlig og seriøst og er absolutt ikke koblet opp mot kriminalitet. Når det skrives om å få bukt med kriminaliteten i kjølvannet av bemanningsbransjen males et forvrengt bilde av virkeligheten.

Annonse

Dette skjer fordi man blander sammen bemanningsbransjen med underentreprenører, selvstendig næringsdrivende og midlertidige ansettelser. Bemanningsbransjen er gjennomregulert og står for i underkant av 2 prosent av årsverkene i Norge. Bransjen har som virksomhetsidé å matche folk som trenger jobb med jobber som trenger folk. Dette er ikke minst viktig i en tid hvor arbeidsmarkedet skal gjenoppbygges etter koronapandemien.

Husk at bemanningsbransjen er til stede i hele arbeidslivet og ikke bare i bygg. Størstedelen av utenlandsk arbeidskraft i Norge jobber ikke i bemanningsbransjen.

Ved ansettelser gjelder akkurat de samme regler for bemanningsbransjen for som andre. Den klare hovedregel nå er at man der ansettes i faste og forutsigbare stillinger.

Som følge av det lovfestede likebehandlingsprinsippet som sikrer at ansatte i bemanningsbransjen har rett til minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som man ville hatt om man i stedet hadde jobbet direkte i innleiebedriften har de ansatte i bransjen klarere rettigheter enn ansatte i andre bransjer.

Vi må alle kjempe for et seriøst arbeidsliv, men dette gjøres ikke ved å komme med stigmatiserende, generaliserende og urimelige angrep mot en hel bransje.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fiskeri uten folkeskikk