Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Universitetene må snakke godt sammen

Hvis UiT–Norges arktiske universitet har et ønske om å ta over dagens virksomhet og eiendomsmasse på Nesna, så er jeg åpen for dialog rundt det.

Svarer: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
Svarer: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

I Nationen 22. oktober fremstiller Raymond Lillevik det som om Kunnskapsdepartementet nekter UiT å ha studietilbud på Helgeland. Det er ikke riktig. Vi har ikke instruert styret ved UiT i denne saken, og vi har heller ikke bedt UiT om å la være å vurdere nye undervisningstilbud på Helgeland.

Det vi derimot gjorde i sensommer var å anmode UiT om å ikke tilspisse situasjonen ytterligere, men heller gå i dialog med Nord universitet før de gikk videre med å vurdere eventuelle studietilbud på Helgeland. Bakgrunnen var en vanskelig situasjon for de ansatte, særlig ved studiested Nesna, og for administrasjonen ved Nord universitet, både før og etter at styret bestemte seg for å legge ned sin campus på Nesna. Situasjonen og omtalen av dette var så intens at rektor ved Nord universitet mottok trusler i denne tiden. Slik situasjonen da var, ba vi UiT ta et skritt tilbake og ikke bære ved til bålet.

Annonse

For meg står institusjonenes autonomi sterkt, og UiT står fritt til å vurdere sin studiestedsstruktur framover slik de også skal etter loven. Jeg er åpen for dialog dersom de har et ønske om å overta eiendomsmassen og virksomheten på Nesna. Jeg skjønner UiT slik at det ikke er aktuelt, selv om nok mange på Helgeland har fått et annet inntrykk.

De to universitetene i Nord-Norge har et viktig samfunnsoppdrag: Å bidra til at landsdelen får den arbeidskraften som næringslivet og det offentlige trenger. Da er det viktig at de snakker godt sammen om hvordan de best kan gjøre dette uten å snuble i beina på hverandre.

Det er veldig bra at UiT vil se på muligheten for å kunne tilby desentraliserte utdanninger flere steder. Senest i budsjettforslaget for 2020 har jeg understreket behovet for desentraliserte utdanninger og satt av studieplasser og penger til det. Vi trenger flere tilbud i distriktene, og det er bra at både UiT og Nord vurderer slike løsninger både på Helgeland og på steder uten campus.

I neste uke skal jeg ha et møte med UiT for blant annet å høre hva slags planer og ønsker de har for satsingen på desentraliserte utdanninger. Så blir det opp til styrene ved UiT og Nord å fatte sine vedtak om hvordan de kan bidra til å gi et best mulig studietilbud i Nord-Norge.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hvordan vil Senterpartiet sikre nok lærere?