Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Unge Høyre tar et oppgjør med store forskjeller i skolenorge

En av de største utfordringene vi har i skolen er de store forskjellene mellom skoler, kommuner og landsdeler i hvor godt elevene gjør det på nasjonale prøver og hvor mange som fullfører videregående.

Unge Høyre foreslår at alle skoleledere skal ha undervisningsplikt, og at en del av deres arbeidstid skal gå til å være i klasserommet, skriver Ingerid Kristine Berge. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
Unge Høyre foreslår at alle skoleledere skal ha undervisningsplikt, og at en del av deres arbeidstid skal gå til å være i klasserommet, skriver Ingerid Kristine Berge. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Det er svært alvorlig og urovekkende. Hvor du bor i landet skal selvsagt ikke ha noe å si for dine muligheter til å lykkes i skolen og fullføre videregående.

Denne helgen avholder Unge Høyre sitt landsmøte der vi skal vedta ny skolepolitikk. Her er noen av våre forslag til hvordan kvalitetsforskjellene kan bli mindre.

Strengere krav til skoleeiere: Vi vet at de store forskjellene mellom kommuner og landsdeler i stor grad handler om skoleledelse og skolestyring. Det å ha skoleeiere som tar skoleresultater på alvor og føler opp de skolene som år etter år gjør det dårlig på nasjonale prøver er alfa omega for elevenes læring og kvaliteten på opplæringen.

Dessverre vet vi at det er ikke alle skoleeiere som tar det ansvaret på alvor, og bortforklarer dårlige resultater med alle mulige unnskyldninger utenfor deres kontroll. Sånn kan det ikke være, og Unge Høyre foreslår at det innføres en nasjonal tilsynsliste for skoler som over tid leverer svake resultater. De skolene skal følges opp av en nasjonal tilsynsgruppe til resultatene bedrer seg.

Undervisningsplikt for skoleledere: Også skoleledere på den enkelte skole har stor påvirkning og et viktig ansvar i å sørge for at deres elever lærer det de skal. Skoleledere trenger bedre innsikt i klasserommene på sin skole for at de skal vite hvor skoen trykker, og om, og i såfall hvilke tiltak som skal settes inn for at undervisningen skal ha god nok kvalitet.

Annonse

Derfor foreslår Unge Høyre også at alle skoleledere skal ha undervisningsplikt, og at en del av deres arbeidstid skal gå til å være i klasserommet.

I dag finnes ordningen med at en del av læreres utdanningslån kan bli slettet dersom de velger å jobbe i Nordland eller Troms og Finnmark hvor rekrutteringen av lærere har vært lav. Vi ønsker å utvide ordningen til å gjelde flere steder i landet som sliter med lav rekruttering til læreryrket og vedvarende svake resultater.

Den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring er læreren, og med de store kvalitetsforskjellene vi har i skolenorge mener vi det kan være en god idé å teste ut en ordning der lærere får slettet studielån i flere områder enn i Troms og Finnmark og Nordland.

På landsmøtet til Unge Høyre vil det bli en stor og viktig debatt om skolenedleggelse. Vi skal behandle et forslag om å legge ned alle skoler som har et vedvarende elevtall på under 30. Den viktigste begrunnelsen for å legge ned flere små skoler er at de ofte ikke klarer å gi elevene et godt nok tilbud både undervisningsmessig og sosialt.

I tillegg er tilbudet om skolehelsetjeneste ofte dårligere på de veldig små skolene. Tilbudet om valgfag og ulike valgmuligheter vil også ofte være dårligere på små skoler fordi ressursene naturlig nok er knappere. Flere av oss mener likevel en grense på 30 elever er lite hensiktsmessig fordi det tar ingen hensyn til den lokale situasjonen, hvor langt det er til nærmeste skole og hvor godt tilbud skolen faktisk gir elevene til tross for lavt elevtall.

Vi kan ikke se på at skoler og kommuner år etter år leverer dårlige resultater og at elevene ikke lærer det de skal. Skoleeiere og skoleledere må stilles til ansvar, og det må bli mer attraktivt for lærere å jobbe i områder med lav lærerrekruttering og for svake resultater. I ytterste konsekvens må vi vurdere å legge ned flere små skoler som ikke gir elevene et godt nok opplæringstilbud

Neste artikkel

Havteknologi er bedre enn «ocean space»