Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ungdommens klimakrav avvist

I 2018 steg norske klimautslipp med 0,4 prosent fra året før. Slik vekst har vi lenge vært gode på, i motsetning til 23 av 28 EU-land.

Klimakrav: Streikende skoleelever med paroler utenfor Stortinget. Foto: Tom Hansen/NTB scanpix
Klimakrav: Streikende skoleelever med paroler utenfor Stortinget. Foto: Tom Hansen/NTB scanpix

Skoleungdommens krav om blant annet ambisiøs handling og solidarisk klimapolitikk, samt at Norge tar ansvar for klimakutt, stans i oljeletinga, og ingen boring i Barentshavet, ble omdannet til 13 forslag, lagt fram for Stortinget og nylig nedstemt. Så mye betyr ord om å ta ungdommen på alvor. Bare Rødt, SV og MDG, dvs. en absolutt mindretallsblokk med svært begrenset makt, stemte for.

I fjor satte «Natur og ungdom», «Greenpeace» og «Besteforeldrenes klimaaksjon» igang et historisk søksmål mot staten. Oljelisenser i Barensthavet er i strid med Grunnlovens § 112, mente de. I lovteksten står det at «naturressursene våre skal disponeres ut i fra en langsiktig og allsidig vurdering som trygger retten også for kommende slekter». Videre har borgerne, altså vi, «rett til kunnskap om hvordan det står til med naturmiljøet og om virkningen av planlagte og iverksatte inngrep i naturen.»

Annonse

Norges første klimasøksmål endte med tap og saksomkostninger på 580.000 kroner havnet hos Olje- og energidepartementet. I 2015 blei den nederlandske staten dømt til å kutte nasjonale utslipp med 25 prosent for å verne befolkninga. Den norske domsavgjørelsen ble på tross av store kostnader anket, og ny behandling starter 5. november. Regjeringa på New Zealand har forøvrig lagt all olje- og gassleting på is i egne farvann, og det pågår visstnok over 1000 klimasøksmål rundt om i verden. Brått kan landet vårt bli saksøkt på grunn av narkomani kalt oljeavhengighet, som de folkevalgte dyrker og beskytter.

Naturvernforbundet stiller med ei 10-punkts klimakrisepakke, mens Extention Rebbellion har utformet sine krav om en juridisk, bindende politikk med 0-utslippsmål raskest råd. Hvorfor samles ikke klima-forkjemperne i en massiv folkebevegelse og stiller felles krav? Vi må være mange for å kunne bryte det politiske spillet der klimasaken hittil har tapt i runde etter runde.

Jeg oppfordrer, ikke for første gang, alle som forstår faren og vil bevare ei levelig jord til å stå sammen. 30. august blir det ny klimastreik Norge rundt. La oss støte de unge i håp om at folk i alle aldre forstår nødendigheten av å stå sammen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Feil fra NMBU om Eat-Lancet og norsk landbruk