Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulvens gener

Ola Elvestuen kan få låne bøker om ulv fra meg.

Kan få låne bøker: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Kan få låne bøker: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

I Nationen lørdag 16. november har Ola Elvestuen et innlegg med overskriften “Ulvens genetikk er godt kjent”, hvor han imøtegår Telemark Bonde- og Småbrukarlag, som han mener bygger opp under en mistanke om at ulven er utplassert i norsk natur.

Han kaller det konspirasjonsteorier. Det er vel ingen grunn til å tvile på ulvens genetikk, for det er vel godt kjent at den skandinaviske ulvebestanden stammer fra Øst-Europa, men det er hvordan den har kommet til Skandinavia det stilles kritiske spørsmål ved. Synes ikke Elvestuen det er oppsiktsvekkende at DNA-prøver av ulver i Hedmark som er sendt til Rettsmedisinsk institutt Hamburg viser seg at kan stamme fra en dyrepark i Paris? Mener han at disse også har vandret på egne ben fra Paris og til Hedemarken?

Ola Elvestuen sier “at dagens ulvebestand stammer fra tre individer som vandret inn fra Finland og Russland på 1980–1990 tallet, og senere har noen ulver vandret inn til Norge og Sverige fra Finland og Russland.” Dette mener jeg bare er antagelser, og som noen statslønnede såkalte forskere har oppkonstruert som en motvekt mot dem som sier at ulven er utsatt her.

I boken “Vargmannens Testamente”, av den Finske forfatteren Nils Norlen, kan en lese at da den Svenske Naturskyddsforengen i 1971, med økonomisk hjelp fra WWF, startet opp noe de kalte “Projekt Varg” for å bygge opp ei ny ulvestamme i Sverige, var det planer om at lignende prosjekt også skulle startes opp i Norge og Finland.

I forbindelse med dette prosjektet ble det opprettet “varghegn” (oppdrettsanlegg for ulv) flere steder i Sverige, og på side 47 i denne boka kan en lese: “Sedan starten har antalet varghægn økat från sju til fjorton. I besta fall kan dette økas til tjugo, som bør rymma cirka 100 vargar.” Dette var oppdrett av ulv som skulle utplasseres i de skandinaviske skoger.

Annonse

Og synes ikke Elvestuen også det virker usannsynlige at disse tre ulvene som han mener bl.a. kom fra Russland skulle ha vandret gjennom de enorme finske skogene, hvor de hadde mer enn nok både plass og mat, og hele den lange vegen til Skandinavia for å etablere seg?

Og det synes jo litt merkelig, etter at ulven hadde vært borte fra Skandinavia i vel 100 år, at den plutselig sist på 1980-1990-tallet fant ut at den ville invadere de skandinaviske skoger?

Noen og enhver som tenker selv må vel ha grunn til å stille kritiske spørsmål ved hvordan det plutselig begynte å dukke opp halvtamme individer med tvilsomme gener på forskjellige plasser. Det ble også stilt spørsmål ved om de åtte hybridene som plutselig dukket opp i Østfold på denne tiden kom fra oppdrettsanlegg et sted i Sverige eller Øst-Europa.

Den første ulven vi hørte om i Oppland var et halvtamt individ som ble observert rekende etter vegen mellom Gjøvik og Lillehammer, og som folk som reiste på jobb om morgenen delte matpakka si med. Er det noen som er så naive at de virkelig tror at den hadde kommet hit på egne ben helt fra Russland?

Jeg har fulgt denne prosessen fra begynnelsen, og har i løpet av alle disse årene fått mange konkrete innspill om ulovlig utsetting av ulv. Jeg vil også anbefale Ola Elvestuen å skaffe seg bøkene “Utsetting av ulv i Norge og Sverige 1976-2001” og “Ulver i Mosen” av Lars I. Toverud, og boken “Vargmannens Testamente” som er nevnt ovenfor. Her kan man bl.a. også lese om hvordan WWF støttet økonomisk oppbyggingen av ei ny ulvestamme i Skandinavia. Det som kommer fram i disse bøkene har jeg til dags dato ikke sett at noen har prøvd å bestride.

Hvis Ola Elvestuen ikke har disse bøkene, men er interessert i å vite sannheten om hvordan den nye ulvestamma som finnes i Skandinavia kom hit, kan han få låne disse av meg. Jeg tror ikke det finnes noen mer troverdig litteratur om dette emnet enn det man finner i disse bøkene. Men i Elvestuens øyne er vel alt som ikke passer inn i hans teorier om hvordan ulven kom hit konspirasjonsteorier?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Trugsmål mot ulvejeger er uakseptabelt