Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulvehysteriet når ingen grenser

La oss legge fra oss hysteriet og få en debatt basert på fakta.

Ulven skaper engasjement. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix
Ulven skaper engasjement. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

I de siste dager har vi sett massive demonstasjoner mot ulv. Tusenvis at mennesker samlet seg tirsdag i gatene i Oslo, og protesterte mot norsk ulveforvaltning. De hevder at ulven ødelegger livsgrunnlaget for folk på bygdene. Ulven tar alle sauene deres, og spiser opp elgen som de jakter på. I tillegg er folk redde for å ferdes i skog og mark fordi man er redde for å bli angrepet av ulv.

Jeg vil med respekt å melde hevde at dette er misinformasjon. Jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen til å komme med litt fakta rundt ulven som har druknet i alle protestene de siste dagene. For det første så truer ikke ulven på langt nær livsgrunnlaget på bygdene. Den er det rovdyret som tar minst sau.

Hvert år slippes rundt 2 millioner sau ut på utmarksbeite i Norge. Av disse sauene dør cirka 100.000 sau på utmarksbeite. Rovdyr står for litt i overkant av 17.000 av dette. Totalt ble det erstattet 1849 sau og lam tapt til ulv i Norge i 2017. 1100 av erstatningene er utbetalt i Oppland og Akershus. Rundt 840 skyldes en enslig ulvetispe som holdt til i Hadeland/Toten/Hurdal i store deler av beitesesongen.

De andre 77.000 sauene dør av helt andre årsaker enn rovdyr. Det har vært en jevn nedgang i antall dyr det er søkt rovvilterstatning for samt antall påviste skader de siste årene. Totalt ble det erstattet 16.905 sau og lam som tapt til rovvilt for 2018. Flått, drukning, sult, og fall er i realiteten den store synderen når det kommer til massedød av sau på utmarksbeite. Alikavel får ulven og de andre rovdyrene skylden for tap av sau på utmarksbeite.

Ulven har blitt et symbol på alt som er galt på bygden. Folk på bygden har rett i at livsgrunnlaget deres på mange måter er truet, men det har ikke noe som helst med ulven å gjøre. Det handler om helt andre ting. Nedleggelser av skoler, militærleirer, gårdsbruk, butikker og annen infrastruktur, og ikke minst fraflytting i forbindelse med urbaniseringen har ført til at livet på bygdene ikke er like lett som det var.

Vi har idag en kritisk utrydningstruet ulvestamme. Den er rødlistet, og bestanden er sterkt preget av innavl. I løpet av 2018 gjennomførte man en historisk nedskyting av ulv i Norge. Mellom 30-40 ulver ble skutt, flere av dem i ulvesonen. Sverige som har en langt større ulvestamme enn oss, nøyde seg med å skyte ca halvparten. Ulven er beskyttet av Naturmangfoldloven, og Bernkonvensjonen, som krever at Norge skal ha en egen og levedyktig stamme med ulv. Det har vi ikke idag. Ulven er fortsatt kritisk utrydningstruet.

Annonse

Det store trykket fra næringsinteresser og frykt har gjort at ulven ikke forvaltes på en ordentlig måte. Man lar seg presse av argumenter som helt enkelt ikke er sanne.

Her er noen direkte løgner om ulven: Ulv er farlig for mennesker i Norge. Det er ikke sant. Man har ikke ett eneste dokumentert angrep av ulv på mennesker i moderne norsk historie. Ulven skyr mennesker, og ser ikke på mennesker som byttedyr. Hvis man ser på verdensbasis så skjer de fleste ulveangrep på mennesker som følge av rabies-smitte. Siden vi ikke har rabies i Norge, er ulven ufarlig for mennesker.

Et annet argument som kjøres fram av er at ulven tar mye elg. Det medfører heller ikke riktighet. Vi har i Norge en stor og robust elgstamme som overhodet ikke er truet pga ulven. Ulv tar stort sett syke og svake elger, og sørger derfor for at vi har en sunn og levedyktig elgstamme i Norge.

På vestlandet ser man nesten en eksplosjon i hjortebestanden etter at ulven ble utryddet der på 1800-tallet, og skrapesyke herjer blant villrein. Dette er konsekvenser av at man har fjernet ulven fra naturen i Norge. På 1800-tallet hadde vi et tusentall av ulver spredt over hele landet. Ulven er en del av økosystemet, og er ikke en fremmed inntrenger i norsk fauna slik som enkelte hevder.

Ulven har fått et urettferdig rykte, og blir et symbol for alt som er galt for noen. Det er trist. Vi bør heller se verdien av å ha ulv i vår fauna. Den har en rolle å spille i vårt økosystem, og har vært tilstede i norsk natur i mange århundrer. Vi mennesker har ingen rett til å utrydde den. Det er et overtramp som ikke kan aksepteres.

På lørdag arrangerer NOAH en demonstrasjon for ulv i flere norske byer. Det tror jeg behøves. For denne debatten trenger balanse. Det er ikke riktig at ulvemotstanderne nesten skal ha monopol på «sannheten».

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ro i ulveskogen