Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulv i Norge?

Vi går en ny beitesesong i møte. Dette betyr store lidelser og en smertefull død for mange tusen av våre husdyr når de rives i hjel av rovdyr.

Tatt av ulv: De lidelsene husdyrene opplever når de rives i hjel av ulven kan vanskelig måles i penger, skriver innsenderen. Foto: Mariann  Tvete
Tatt av ulv: De lidelsene husdyrene opplever når de rives i hjel av ulven kan vanskelig måles i penger, skriver innsenderen. Foto: Mariann Tvete

Ulven er den verste. Før den kom tilbake var skadene som bjørn, gaupe og jerv forårsaket til å leve med for beitenæringen og andre brukere av utmarken.

Mattilsynet klager over at mange husdyr går tapt i beiteprioriterte ommeråder. Dette beviser at den todelte målsetningen om rovdyr og beitedyr ikke fungerer.

Ulven beveger seg raskt. I løpet av en til to dager kan dukke opp hvor som helst og når som helst i hele Sør-Norge. Ulven som tok mer en hundre sauer og lam på Hadeland i fjor sommer er et bevis på det.

Alle tiltak som soneinndeling, gjeting, vokterhunder, gjerding o.s.v. er like håpløst og uten effekt. Er det virkelig sånn vi vil ha det, at rovdyr (ulven) skal fortrenge all beitenæring i Sør-Norge? Det er på tide at regjering og storting erkjenner at den todelte bestandsmål ikke fungerer. Ulv og beitedyr går ikke sammen.

En løsning som alle parter i konflikten kan leve med, er følgende: De ulvene vi her i landet må samles og omplasseres i et reservat, for eksempel Nordmarka. Her kan alle som er for ulv oppleve dem på nært hold og her kan ulvene leve resten av sine liv.

Ulven har det ikke godt her i landet. Vi har ingen store og sammenhengende villmarksområder som i Canada og Russland.

Annonse

Forskning og merking er plagsomt for ulvene. Det er ikke naturlig å gå med halsband eller radiosender under nakkeskinnet. Mange ulver tar skade og dør av denne håndteringen. Flere er også påkjørt og drept når de har forvillet seg ut på veier og jernbanelinjer.

Det vil bli slutt på alle dyretragediene som ulven forårsaker.

Mange husdyr kan gå rundt i dagevis med store skader og innvollene hengende ute før de blir funnet og avlivet eller de lider en smertefull død. Det er også en stor belastning som saueeier å lete opp og skyte skadde dyr.

Organisasjonene Noah, Naturvernforbundet, WWF og Våre Rovdyr står for dyrs rettigheter og velferd. De synes tydelig hvis det er helt i orden at tusenvis av husdyr og hjortedyr hvert år rives i hjel av ulv.

En hører til stadighet at det er flertall for ulv i Norge. Manglende faktagrunnlag kan være årsak til dette. Hvis de viste hva ulven virkelig koster og de kunne forestille seg hvilke enorme lidelser den påfører byttedyra, hadde kanskje folk fått et annet syn.

Til regjering og storting. Legg fram et regnskap hvor det tydelig går frem hvor mye penger det årlig brukes til: Helikoptertransport, forskning, merking, erstatning for mange tusen husdyr, sporing (3000-5000 timer for å spore en ulv), tapt inntekter for jakt og jakt utbytte.

De lidelsene husdyrene opplever når de rives i hjel av ulven kan vanskelig måles i penger. Det gjelder mange tusen hvert år.

Erna Solberg og Ola Elvestuen har det øverste ansvaret for alle disse lidelsene og økonomiske tap. Den rovdyrpolitikken som de fører nå bør karakteriseres som vanstyre og ansvarsfraskrivelse. Dette fører til forfall og vil bety slutten for alt utmarksbeite i Sør-Norge.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ro i ulveskogen