Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulltveit-Moe på ville veier

Hovedbudskapet er at husdyra er selve roten til klima- og miljøproblemene.

På ville veier? Investor Jens Ulltveit-Moe. Foto: Ketil Blom Haugstulen
På ville veier? Investor Jens Ulltveit-Moe. Foto: Ketil Blom Haugstulen

I Kapital 13. juni kommer Ulltveit-Moe med påstander om matproduksjon som ikke kan stå uimotsagt. Hovedbudskapet er at husdyra er selve roten til klima- og miljøproblemene. Blir vi kvitt husdyra vil alt «ordne seg». Ulltveit-Moe gjengir ukritisk anbefalingene i EAT-Lancet rapporten lansert 17. januar d.å.

I Norge utgjør utslippet av klimagasser fra husdyr- og planteproduksjonen samlet, bare åtte-ni prosent av utslippet totalt. Påstanden «Det er innenfor mat vi finner de enkleste løsningene på klimautfordringene» er derfor ute av proporsjon.

Annonse

Ulltveit-Moe trekker fram viktigheten av å stanse tap av biodiversitet, og det med rette. Problemet er at resepten til Ulltveit-Moe virker negativt på biodiversiteten under norske forhold. Mange av de truede artene er avhengige av et aktivt husdyrbruk (St. meld nr11 (2016-2017)). Husdyra blir framstilt som «syndebukk» for å få oppmerksomheten bort fra de virkelig store kildene til klima- og miljøproblemene.

Norsk landbruk er godt i gang med å redusere klimaavtrykket. Resepten til Ulltveit-Moe «Om Norge skal få gjort noe med klimakrisen, bør bøndene slutte med husdyr og begynne å dyrke korn, frukt og grønt” avslører imidlertid mangel på grunnleggende kunnskaper om agronomi. Det er naturgrunnlaget (klima, jordsmonn, tilgang på vann etc.) som bestemmer hva som kan produseres.

Det aller meste av jordbruksjorda i Norge egner seg kun til å dyrke plantevekster som mat til husdyra (gras og fôrkorn). Dette forklarer at husdyrproduktene (mjølk, kjøtt og egg) utgjør så mye som 2/3 av den landbaserte matproduksjonen i Norge. Selv om dyrkingen av matkorn og grønt kan økes noe, vil det monne lite i forhold til den ernæringsmessige betydningen som husdyrproduktene har.

Et husdyrfritt Norge vil gi uante negative konsekvenser. En uakseptabel lav matsikkerhet er bare ett av utslagene. Uten husdyr vil minst 75 prosent av jordbruksjorda gro igjen, med fatale konsekvenser på biodiversiteten. Det er vanskelig å forstå hva Ulltveit-Moe ønsker å oppnå med et husdyrfritt Norge.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Når ytringsfrihet blir kalt for sutring