Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ufortjent ros

I Nationens leder 6. juni gleder avisen seg over at bestandstallene for ulv nå ser ut til å gå ned.

Statsråd: Nationen gir klima- og miljøminister Ola Elestuen ufortjent ros, skriver innsenderen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix
Statsråd: Nationen gir klima- og miljøminister Ola Elestuen ufortjent ros, skriver innsenderen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Det er en tilfredshet jeg deler med Nationen. Men i tillegg tillegger avisen klima- og miljøminister Ola Elvestuen en del av æren for nedgangen, og går langt i å rose ham for god forvaltning av den norske ulvebestanden. Her er konklusjonen når det gjelder årsak og virkning temmelig rask, og rosen sørgelig ufortjent.

Annonse

Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv er fastsatt i form av antall ynglinger, og vi har ligget godt over det vedtatte målet i flere år nå. Antall ynglinger kan bare reduseres ved å ta ut etablerte, stasjonære flokker. Å drive jakt på streifende enkeltdyr kan selvfølgelig forebygge nye etableringer, men det bringer ikke antallet ned. Så langt i sin tid som statsråd har Elvestuen, stikk i strid med faglig kunnskap og rovviltnemdenes vilje, kun tatt ut ett stasjonært par, Slettåsflokken. Dette paret var preget av skader og var så redusert at noen ytterligere yngling var høyst usannsynlig.

Naturlige svingninger tilsier at bestanden vil gå litt opp og ned. Bestandsmålet kunne vært nådd for lenge siden dersom sittende statsråd hadde hatt vilje til å følge rovviltnemdenes vedtak og ta ut et tilstrekkelig antall flokker. Før det skjer, er det liten grunn til å applaudere.

I sin ros av Elvestuen synes Nationen også å glemme at ulveforliket i 2016 inneholdt mer enn bare bestandsmål. Flere andre vedtak og føringer ikke er fulgt opp. Stortinget ba blant annet om en utredning av mulige økonomiske ordninger for tap av rettigheter og belastninger innenfor ulvesonen. Dette har departementet vridd seg unna ved å opprette en tilskuddsordning for berørte kommuner. Ingen utredning er gjort, og ordningen er så uspesifisert at det hersker full forvirring om bruken av midlene. Kommunene deler ut penger i hytt og pine, og lite tilfaller dem som faktisk bærer den økonomiske belastningen ved å ha ulv. Her må Stortinget gripe inn og se til at de får det de har bedt om. Det bør også Nationen ha fokus på!

Neste artikkel

Klimautslipp i jordbruket kan kuttes uten å redusere matproduksjon