Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Uetterrettelig om flypriser

Vi reagerer sterkt på Nationens fremstilling av vår holdning til flypriser på kortbanenettet.

Flygedyktig: Widerøe er fornøyd med regjeringens politikk, påpeker innsenderne. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Flygedyktig: Widerøe er fornøyd med regjeringens politikk, påpeker innsenderne. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Nationen opptrer som det rene partiorganet for et visst parti. Da er det ikke nøye å sjekke kildene.

Ingen av oss har uttalt oss negativt til å kutte priser på kortbanenettet. Tvert imot vil Nationen lett kunne finne tilgjengelige sitater på NRKs nettsider som viser at vi ønsker prisene ned. Både nylig, og for et års tid siden, hadde en av oss flere utspill om nettopp tiltak for å få prisene ned.

Kortbanenettet ble etablert av Høyre-bautaen Håkon Kyllingmark fra Lofoten. Det siste halvannet året har Høyre i regjering, ifølge Widerøe, manøvrert godt for å få Norges eneste norskeide, kommersielle flyselskap vel gjennom koronakrisen.

Samtidig har vi opprettholdt et så godt tilbud som mulig i distrikts-Norge under krevende forhold. Widerøe er blant selskapene som har flydd mest under koronaen i hele Europa.

Vi mener at Senterpartiet hverken har prislapp, inndekning eller en grundig analyse bak å ville «halvere» prisene, uten en gang å differensiere mellom hvilke ruter de sikter til. Som i resten av SPs «planer», så er det ikke dekning på kortet når de skal svi av prisen tilsvarende mange regjeringsbygg umiddelbart på en togbane i Troms - før den engang er utredet.

Annonse

Vi mener det er godt mulig å redusere billettprisene, men vi har en mer realistisk tilnærming til hvordan det kan gjøres. Viktige elementer er å legge bedre til rette for konkurranse på en del av rutene, og bidra til rask innføring av nullutslippsfly. De første vil ankomme allerede om fem år.

Vi bør også se på anbefalingen fra en utredning som regjeringen selv bestilte som mente at en 20 prosents reduksjon i maksprisen på anbudsruter vil kunne være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Flybensin her nord koster 70 prosent mer enn sørpå pga fraktkostnader. Men vi har godt med rimelig og ren kraft. Det er opplagt at mye av løsningen for lavere billettpriser og hyppigere avganger kommer med den nye teknologien, og at rammevilkår som avgifter da blir viktig å innrette klokt for mest mulig kommersiell drift og konkurranse, som vil gi et godt tilbud til passasjerene.

Vi er derfor glad for at regjeringen i Nasjonal transportplan har fastslått at grønn luftfart skal testes ut på kortbanenettet, særlig i Nord-Norge.

Høyre i regjering har brukt dobbelt så mye på samferdsel som da Sp satt i regjering. For Nord-Norges del er det snakk om en tredobling. Det er svært lite troverdig at Sp vil videreføre dette ved å støtte seg til de andre partiene på venstresiden som er skeptiske til både bil og fly.

Vi har med andre ord ingen tro på lavere billettpriser med Sp ved roret, heller det motsatte. De mange løse og ugjennomtenkte valgløftene minner mest om en sverm med såpebobler som vi tror velgerne aldri vil se igjen etter valget.

Derimot vil Høyre videreutvikle kortbanenettet til å bli grønnere, rimeligere og ha hyppigere avganger over de neste årene. Vi har en arv å ta vare på - også for vel gjennomtenkt politikk som er gjennomførbar og kostnadsberegnet.

Neste artikkel

Lov, men ikke smart