Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Uetterrettelig av Nationen

Ingen hemmeligheter er på avveie. Forsvar og politi er styrket.

Kritisk: Hårek Elvenes mener Nationen overser viktige sikkerhetspolitiske seire for regjeringen. Foto: Terje Pedersen / NTB
Kritisk: Hårek Elvenes mener Nationen overser viktige sikkerhetspolitiske seire for regjeringen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nationen kommer med grunnløse påstander på lederplass 25. mars når det hevdes at «Regjeringen har mislyktes i å styrke sikkerhet og beredskap».

Med denne påstanden viser Nationen kunnskapsløshet både om Bergen Engines-saken og politikken regjeringen Solberg har ført for å styrke sikkerheten og beredskapen.

Det er Solberg-regjeringens fortjeneste at man i det hele tatt har muligheten til å stanse denne type oppkjøp. Den nye sikkerhetsloven som regjeringen fikk innført, trådte i kraft 1. januar 2019. Loven åpner for at man kan stanse erverv av virksomhet som kan bety en ikke ubetydelig risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser.

Mens saken har blitt behandlet i regjering, har Bergen Engines forblitt i Rolls Royce’ eie. Sikkerheten har dermed vært godt ivaretatt. Verken teknologi eller forsvarshemmeligheter er på avveie.

Annonse

Det er uetterrettelig av Nationen å påstå at «regjeringen har mislyktes i å styrke sikkerhet og beredskap». Regjeringen har systematisk arbeidet for å forbedre den militære og sivile beredskapen siden regjeringsskiftet i 2013. Oppgaven har vært formidabel fordi sikkerhet og beredskap ikke ble prioritert under Stoltenberg-regjeringen, som ulike rapporter har påpekt.

Det er nå 3000 flere ansatte i politiet enn det var i 2013. Det har vært fem ganger så høy vekst i politistillinger enn det var under den rødgrønne regjeringen. Målet om to politifolk per innbygger er nådd. Det står svart på hvitt i politimeldingen at innsatsevnen har fått et stort løft med de siste årenes personelløkning.

Beredskapstroppen er økt med 60 prosent siden 2013 og er tilgjengelig på fem minutter døgnet rundt. God helikopterdekning er avgjørende for beredskapen i vårt langstrakte land. Innen 2022 skal 16 nye redningshelikoptre være i drift med langt større rekkevidde og lastekapasitet enn dagens Sea King-helikoptre. Politiet er tilført tre toppmoderne helikoptre. Det er bygget et stort, nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet på utenfor Oslo. Et felles kontraterrorsenter er opprettet for PST og E- tjenesten for å bedre situasjonsforståelsen og informasjonsutvekslingen.

På militær side har Høyre i regjering satt et nedslitt forsvar i stand, og blant annet anskaffet nye jagerfly, nytt artilleri og nye overvåkingsfly. Siden 2013 er forsvarsbudsjettet økt fra 43 milliarder kroner til 65 milliarder.

De neste årene skal Forsvaret vokse med godt over 6000 soldater og befal. Noe lignende har ikke skjedd siden midten av 80-tallet. Og forsvarsbudsjettet skal øke med om lag 17 milliarder innen 2028. Senest denne uka signerte regjeringen kontrakt for anskaffelse av nye ubåter til 45 milliarder kroner.

Regjeringen har satset kraftig på å styrke sikkerheten og beredskapen i Norge. Dette synes å ha gått Nationen hus fordi.

Neste artikkel

Hva om matbutikken blir tom?