Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Uansvarlig alkoholpolitikk!

Ikke øl: Dagligvaresalg på bensinstasjon bør ikke inkludere alkohol. Foto: Siri Juell Rasmussen
Ikke øl: Dagligvaresalg på bensinstasjon bør ikke inkludere alkohol. Foto: Siri Juell Rasmussen

Kato Nykvist tar 6. mars til ordet for å åpne for salg av alkohol på kiosker og bensinstasjoner. Dette er dårlig alkoholpolitikk og det er dårlig helsepolitikk. Alkohol er ikke en ordinær vare og kan heller ikke behandles som det!

Virke og Frp ønsker nok en gang å åpne for at også kiosker og bensinstasjoner skal kunne selge alkohol. Dette er dårlig helsepolitikk, og viser at alkoholpolitikken i alt for stor grad er basert på næringsinteresser og ikke på folkehelse. Alkohol er ikke en vanlig dagligvare, det er en vare som kan ha store konsekvenser for den som drikker, og ikke minst for pårørende. Alkoholpolitikkens mål er å begrense de skadene alkohol kan påføre individ og samfunn.

Annonse

Pris og tilgjengelighet er to sentrale faktorer på hvor mye alkohol man drikker. Selv om prisen ikke påvirkes nevneverdig ved å åpne for salg i kiosker og bensinstasjoner vil tilgjengeligheten øke betraktelig, noe som igjen vil øke forbruket. Økt forbruk fører til flere skader, både på individnivå og på samfunnsnivå, og ikke noe av dette stemmer særlig godt over ens med målet for alkoholpolitikken i Norge.

Juvente har siden 2007 testet dagligvarebutikkene på hvor enkelt det er for mindreårige å få tak i alkohol. Gjennom Juventes kontroll, kom det frem at hele 26% av alle de kontrollerte dagligvarebutikkene solgte alkohol til mindreårige i 2017. I løpet av de ti siste årene har hele 72% av butikkene som har blitt kontrollert mer enn tre ganger, solgt alkohol til mindreårige.

Det er lite trolig at kiosker og bensinstasjoner vil ha bedre rutiner for alderskontroll enn det dagligvarebutikkene har. Juvente mener at vi generelt bør være skeptiske til alle forslag som øker tilgjengeligheten av alkohol. Disse utsalgsstedene retter først og fremst alkoholsalget mot trafikanter. Dette understreker hvor uansvarlig dette forslaget er. Alkohol og trafikk hører ikke sammen!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Urettferdigheit sett i system