Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Turisttap for distriktsbedriftene

Dagens ordning for momsrefusjon er utdatert. Det er lang kø, byråkrati og høye gebyrer.

Norge er nødt til å ta grep for å få turistnæringen ut av pandemiens skygge. En kunderettet digital løsning for MVA-refusjon er et steg på veien, skriver innleggsforfatterne. Her fra et populært turistmål – Nordkapp. Foto: Berit Roald / NTB
Norge er nødt til å ta grep for å få turistnæringen ut av pandemiens skygge. En kunderettet digital løsning for MVA-refusjon er et steg på veien, skriver innleggsforfatterne. Her fra et populært turistmål – Nordkapp. Foto: Berit Roald / NTB

Dagens ordning for momsrefusjon er utdatert. Lang kø, byråkrati og høye gebyrer. Det er ingen gode argumenter for at situasjonen skal være slik i 2021. Taperne er turistene og de små- og mellomstore bedriftene i distriktene. Det utdaterte systemet må endres. Det krever politisk vilje og innsats.

Norsk lov sier at turister som bor i andre land enn Norge, Sverige, Danmark og Finland har rett til å få tilbake momsen på varer kjøpt på ferie i Norge. Det samme gjelder for norske turister som kan få tilbake momsen på varer kjøpt i utenlandet.

Dessverre har vi i dag et komplisert system. Det har ført til at de fleste bedriftene og forhandlerne i Norge ikke kan tilby MVA-refusjon. Dagens regler gjør at selger er den som må kontrollere, rapportere og etterfølge kjøp som har fritak fra merverdiavgiften. Ofte er det en stor belastning for de små og mellomstore bedriftene. De har ikke ressurser og kapasitet til en slik prosess. Det er tungvint, tid- og ressurskrevende.

I dag har vi i realiteten kun én aktør som tilbyr forhandlere i Norge å gjennomføre momsrefusjonen. Ofte er det de større bedriftene som har mulighet til å benytte hjelpen fra en ekstern aktør. Dette er store bedrifter som selger eksklusive varer i byene. De små- og mellomstore bedriftene derimot, må ta jobben selv. Den ekstra arbeidsbyrden er belastende og går på bekostning av annen viktig butikkdrift. Konkurransen om turistene er uheldig og en ulempe.

Annonse

Akkurat nå jobber sittende regjering sammen med embetsverket for å endre det utdaterte, papirbaserte systemet. En sentral del av den norske turistnæringen er nødt til å ta et stort steg mot dagens moderne samfunn. Likevel må det ytterligere tiltak til for å løse utfordringen for de små- og mellomstore bedriftene plassert utenfor storbyene.

Skal vi sikre et godt utgangspunkt for konkurranse om turismen kan en god løsning være å flytte ansvaret fra bedrift til kunde. Det gir mer frihet og mindre støy for bedriftene. Et enkelt system der heller kunden er den som velger refusjonstilbyder, legitimerer seg og dokumenterer kjøpene. Det er reell forbrukermakt og mindre unødvendig byråkrati for bedriftene.

Norge er nødt til å ta grep for å få turistnæringen ut av pandemiens skygge. En kunderettet digital løsning for MVA-refusjon er et steg på veien. Det bidrar til å sikre rettferdig konkurranse innenfor landets grenser, samtidig som det er en fordel i internasjonal konkurranse om turistene.

Allerede har man brukt for lang tid på utredning av hvordan dette systemet skal digitaliseres. Vi har ikke tid til at denne prosessen utsettes ytterligere. Enkle og effektive grep som gjør hverdagen for utsatte bedrifter bedre, må på plass allerede nå.

Løsningen er tydelig og klar. Politikerne må handle, og de må handle nå!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Senterpartiet har ikke blitt målt så lavt på nesten tre år