Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trygt og nøkternt regjeringskvartal

Vi bygger ikke nytt regjeringskvartal for at makta skal flotte seg. Vi bygger det fordi vi må.

Kjekstad kan velge å harselere, men 22. juli lærte oss at vi må ta terror på alvor også i Norge, skriver kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Kjekstad kan velge å harselere, men 22. juli lærte oss at vi må ta terror på alvor også i Norge, skriver kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Erling Kjekstad kaller planene for det nye regjeringskvartalet prangende, er kritisk til å samle departementene og harselerer over sikkerheten knyttet til kvartalet i en kommentar i Nationen.

Les Kjekstads kommentar:

Jeg vil gjerne minne Kjekstad om at årsaken til at vi må bygge et nytt regjeringskvartal er terroranslaget i 2011 som drepte åtte og skadet minst 200 uskyldige mennesker og som medførte enorme materielle skader. Kjekstad kan velge å harselere, men 22. juli lærte oss at vi må ta terror på alvor også i Norge.

Departementene ivaretar samfunnskritiske funksjoner som kan være utsatt for terror, kriminalitet og etterretning. Fagmyndighetene på sikkerhetsfaglige spørsmål og trusselvurderinger, som Nasjonal sikkerhetsmyndighet, PST og Politidirektoratet, mener vi ivaretar sikkerheten best ved at departementene og SMK samles. Dagens spredte lokalisering eller ytterligere spredning ville innebære svært kostbare løsninger for å gi nødvendig sikkerhet ut over den midlertidige situasjonen vi nå har.

Annonse

I motsetning til hva Kjekstad synes å tro, viste den eksterne kvalitetssikringen at det er både rimeligst og best å bygge et samlet nytt regjeringskvartal. Men konsentrert betyr ikke høyt, og det er ikke noe brudd med den "lavmælte arkitektoniske balansen mellom bygningene til Stortinget, kongehuset, høyesterett og regjeringen". Høyblokka fra 1958 vil fortsatt være det høyeste bygget i det nye kvartalet. Og juryens begrunnelse for vinnerutkastet som vi nå vil realisere, var nettopp at det var godt tilpasset den omkringliggende bebyggelsen. I tillegg vil det være mer åpent og grønt enn det var før 2011.

At det nye regjeringskvartalet blir dyrt, det vet både Kjekstad og jeg. Tomtegrunnen i Oslo sentrum er dyr og bør derfor utnyttes så godt som mulig. Det er også fornuftig i et klimaperspektiv. Men det er ikke noe prangende over det nye regjeringskvartalet. Vi skal bygge et nøkternt regjeringskvartal. Kravene til helt nødvendig sikkerhet gir dyrere løsninger, men i all hovedsak består regjeringskvartalet av vanlige kontorbygg som er bygget for å vare lenge. Det gir noe høyere investeringskostnad, men er fornuftig i et langsiktig perspektiv.

I et samlet regjeringskvartal er det enklere å få til effektiv drift som renhold, vakt, resepsjon og vedlikehold enn det er når departementene er spredt som nå. Og det blir lettere å jobbe på tvers av departementene med spørsmål som klima eller distriktspolitikk når møter og arbeid sammen ikke betyr unødvendig tid til å reise, enten det er mellom bygg i hovedstaden eller andre steder. Regjeringen er opptatt av å flytte statlige arbeidsplasser ut av hovedstadsområdet. Men fysisk nærhet mellom Stortinget, kongehuset og regjeringen er fornuftig. Det betyr mindre tid på reising og effektive arbeidsdager.

Selv om koronasituasjonen har lært oss mye om mulighetene og fordelene ved digital samhandling, ser vi også at det er viktig å kunne samles og diskutere for å finne de gode løsningene på vanskelige samfunnsproblemer. Det er mye bra med hjemmekontor, men det blir neppe en permanent erstatning for det fysiske fellesskapet på arbeidsplassen. Regjeringskvartalet skal uansett bygges ut trinnvis. Stortinget har sluttet seg til at vi ikke skal bygge ut alt på en gang. Det betyr at vi kan tilpasse kvartalet både til utviklingen i antall ansatte og til bruk av hjemmekontorløsninger.

Terrorangrepet 22. juli 2011 har gjort det nødvendig å bygge et nytt regjeringskvartal. Ikke for at "maktas kvinner og menn" skal kunne "drive korridorpolitikk" slik Kjekstad later til å tro, men for at ansatte kan gjøre en best mulig jobb for fellesskapet. Målet er at det nye regjeringskvartalet skal være åpent, trygt og grønt, og i tråd med nøkterne norske verdier.

I en verden preget av økende usikkerhet og terror er det nødvendig å tenke på sikkerheten. Det blir dyrt, men det er nødvendig.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Skiten rykker nærmere