Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trenger vi rovdyr i Norge?

Spørsmålet er ofte oppe i debattinnlegg og med stort engasjement.

Flå 20180818.Ulver i Bjørneparken i Flå.Foto: Paul Kleiven / NTB
Flå 20180818.Ulver i Bjørneparken i Flå.Foto: Paul Kleiven / NTB

Argumentene for rovdyra er at de hører til i naturen og har sin rettmessige plass der. Argumentene mot rovdyra er ofte grunnet i de problemene sauebøndene har med rovdyra. Debatten synes å være fastlåst i disse to synspunkter.

Det er sagt at for å få gode svar må det stilles gode spørsmål. Kan det derfor finnes andre spørsmål og svar som heller bør løftes fram og være styrende i diskusjonen?

Ja så absolutt mener jeg.

Vi har en klimakrise på gang, det må vi innrømme, enten vi vil eller ikke. Hva vil den føre til etter hvert som den eskalerer?

Jo, det tradisjonelle landbruket vil slite hardt med å få produsert nok mat til et stadig økende folketall. Tørke og oversvømmelser vil redusere avlingene både i Norge og utlandet.

Mulighetene for å importere mat kan derfor plutselig være over. Hva gjør vi da og like viktig, hva vil andre land gjøre? Svaret er innlysende, alle vil bruke egen mat til egen befolkning.

Kanskje vil det utløse væpnet konflikt også, for mat vil og må alle ha!

Da blir ett spørsmål større enn alle andre: hvor kan vi finne mat? For som vi vet, vår egen selvforsyningsevne er skremmende lav. Utmarka kan være en del av redningen!

Annonse

Utmarka vil i større grad tåle tørke/flom enn dyrka mark. Men i utmarka er det stort sett bare beitende dyr som kan nyttiggjøre seg det som finnes der. Gress, busker og trær.

De tamme husdyra og de ville hjortedyra vokser på seg tonnevis med kjøtt hvert år.

Spørsmålet jeg stiller i overskrifta skjønner dere sikkert mitt svar på nå. Rovdyra må dessverre vike plassen for at vi skal kunne høste av alt det utmarka kan gi oss av mat, for det er store mengder!

Svaret må bli slik, enten vi liker det eller ikke. Den dagen sultne unger ber oss bringe mat på bordet, har vi ikke noe annet valg.

Men er vi villige til å ta dette valget allerede i dag? Hva skjer hvis vi venter i 20–30 år?

Dessverre, da er det for sent. Da er beitedyra borte og utmarka har grodd igjen. Sannsynligvis har vi da også et større antall rovdyr. Og når sauen er borte er hjortedyra mer belastet og desimert.

Da er det ikke stort igjen av det store og gode matfatet til oss.

Hvilket valg blir et godt valg?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Forskjellen mellom kjøtt og fisk i en pandemi