Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tre fakta om det norske beitekravet

Alt er ikke så enkelt som det kan se ut ved første øyekast.

God stemning på beitet. Foto: Siri Juell Rasmussen
God stemning på beitet. Foto: Siri Juell Rasmussen

Styreleder i Tine, Marit Haugen, skriver i innlegget «Ja, alle kyr fortjener å være ute» i Nationen 3. august, at Tine ønsker en faktabasert diskusjon om dyrevelferd velkommen. Her følger noen fakta.

Intensjonen med beitekravet er at kuene skal få mosjonere og gresse. Men beitekravet har dessverre flere mangler. Jeg vil her kort nevne tre av dem.

Det første gjelder beitenæring.

Beitesesongen går fra midten av april til midten av oktober. Det er viktig at dyrene får komme ut når gresset er friskt og grønt, og på sitt mest næringsrike. Regelverket krever ikke det. En del kuer blir av den grunn sluppet ut så sent at de kun får mosjonert og ikke gresset.

Annonse

Det andre gjelder åtte ukers beitekrav.

Da jeg en sommer hjalp til i et fjøs med 60 melkekuer, ville ingen av kuene inn til melking da de ved 15-tiden ble hentet fra beite. Årsaken var at dyrene ble holdt inne helt til neste formiddag etter morgenmelkingen. Kuene fikk kun tilbringe 8 av sommerdøgnets 24 timer ute i frisk luft.

Det tredje punktet omhandler luftegård.

Mange kuer slippes om sommeren kun ut i en luftegård hvor dyrene verken får gresset eller mosjonert. Dispensasjonen gis til bønder som før 2014 – uten tanke på dyrene – bygget fjøs på et sted der det ikke fantes beite.

Denne virkeligheten informerer ikke Tine forbrukerne om. I Tines reklamer går alle melkekuene om sommeren ute i vakker natur, på frodig og næringsrikt beite, hele døgnet.

Neste artikkel

Er nordmenn klare for genredigert laks, hvete eller poteter?