Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Torvangers fiskefakta

Spørsmålet er om det er etisk riktig at norske myndigheter undergraver et system for å overlate ressurser og store verdier til private eiere.

Fiskeristrid: Ingen parti slå seg for brystet og fortelle at de har gjort en god jobb, og de er heller ikke troverdige i sine lovnader om at «det er klart at slik urett skal rettes opp», skriver innsenderen. Illustrasjonsfoto: Siri Juell Rasmussen
Fiskeristrid: Ingen parti slå seg for brystet og fortelle at de har gjort en god jobb, og de er heller ikke troverdige i sine lovnader om at «det er klart at slik urett skal rettes opp», skriver innsenderen. Illustrasjonsfoto: Siri Juell Rasmussen

Tommy Torvanger, konsernsjef i Nergård AS, hadde i Nationen 18.02.2021 et innlegg der han opplyser om hva som er fakta i debatten om at trålere og deres redere er «lovbrytere» som raner kysten for verdier.

Rederne av disse trålerne, som i dag har det som i utgangspunktet var «leveringspliktige trålkonsesjoner», er ikke lovbrytere. De har utviklet seg med støtte fra forskjellige regjeringer, helt lovlig, visstnok.

Spørsmålet i så henseende er om det er etisk riktig, og moralsk, at norske myndigheter undergraver et system, slik det er gjort, for å overlate ressurser og store verdier til private eiere/aksjeselskap.

De "leveringspliktige trålkonsesjonene» ble delt ut til spesifikke industrianlegg, og samfunn langs kysten, for at disse trålerne skulle sørge for levering av råstoff slik at det var sysselsetting hele året. Noe kystflåten ikke kunne gjøre, da kystflåten i stor grad var/er avhengige av at fisken kommer til kysten.

Denne leveringsplikten er uthulet av diverse regjeringer, og er i dag bare et ord på papir, uten innhold, tilrettelagt for de rederi/selskap som eier trålerne.

Annonse

Reelle lovbrudd i forbindelse med leveringsplikt er forsøkt tatt til retten, der rederiene/selskapene har vunnet, med støtte fra myndighetene.

Slik sett kan ingen parti slå seg for brystet og fortelle at de har gjort en god jobb, og de er heller ikke troverdige i sine lovnader om at «det er klart at slik urett skal rettes opp»!

Når det gjelder eksport av fisk bruker Torvanger eksporten av fersk fisk som argument for at kystflåten ikke sørger for arbeidsplasser langs kysten. Han nevner her at over 37.000 tonn fersk fisk blir eksportert. Han unnlater å fortelle at mellom 55.000 og 60.000 tonn fryst torsk blir eksportert, og kystflåten fryser ikke ned fangst...

Når det gjelder konstruktive og reelle løsninger for å få helårige sikre arbeidsplasser langs kysten, som Torvanger etterlyser, spesielt i fiskeindustrien, kan myndighetene reversere trålkonsesjonene, slik at disse trålkonsesjonene som var leveringspliktige, igjen blir brukt til det formålet de var ment.

Jeg er klar over at de rederi/selskap som i dag «eier» disse konsesjonene kommer til å true med både rettsak og erstatning om så blir gjort, men de visste hva som var utgangspunktet for disse konsesjonene da de gjorde handelen. De visste at de «kjøpte katta i sekken», så det kan ikke komme som en overraskelse for dem.

I tillegg kan Norge si opp EØS-avtalen, som i realiteten er et hinder for at norsk fiskeindustri kan utvikle seg positivt og innovativt, og slik sørge for arbeidsplasser av ukjent størrelse.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fortsatt sultne