Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Toget stopper for tidlig

La oss bygge Nord-Norgebanen!

Hit, men ikke lenger: Nordlandsbanen stopper i Bodø. Foto: Per-Inge Johnsen / NTB scanpix
Hit, men ikke lenger: Nordlandsbanen stopper i Bodø. Foto: Per-Inge Johnsen / NTB scanpix

Nesten ingen store medier med sete i Oslo omtalte Jernbanedirektoratets nye rapport om Nord-Norgebanen etter at den kom 1. juli. Tog i nord har visst ikke noen betydning for det som hovedstadspressen definerer som Norge.

Norge er en nasjon hvor toget stopper altfor tidlig. Det blir derfor provoserende for mange at det statlige foretaket Bane NOR påstår at det skal være attraktivt å velge tog fremfor andre transportformer både for mennesker og gods.

Bane NOR påstår også at når de bygger ut og forbedrer togtilbudet påvirker de hvor folk bosetter seg og arbeider. Dette gjør Bane NOR i brosjyren «Vi skaper fremtidens jernbane». I denne brosjyren stopper kartet allerede på Lillehammer. Er det derfra og sørover vi skal bo i framtida?

Annonse

Dette kartet føyer seg i rekken av de mange kart jeg har fått presentert som samferdselspolitiker. Ofte stopper kartet litt nord for Trondheim. Det har vært kart på samferdselsprosjekt «som binder landet sammen». Men Norge er så mye mer enn det disse kartutsnittene viser. Jeg ble derfor jublende glad da jeg i Hadsel, i Hurtigrutens hus, som en motvekt til de mange kart som stopper for tidlig, fikk se det kartet som Richard With tok med til Oslo, da han ble valgt inn på Stortinget i 1910.

Men Norge er også mer enn kartet With tok med til Oslo. Norge, som strekker seg i retning Nordpolen, inkluderer Svalbard og store havområder, før det lange, smale norske fastlandet ligger som en skalk på den nordvestlige del av den skandinaviske halvøya. Norge har det nordligste punktet på det europeiske fastlandet. Det er Kinnarodden i Finnmark, og derfra er det 1748 kilometer til Lindenes som er nasjonens sørligste punkt.

Det er helt klart at vi trenger mer gods både på sjø og bane og tryggere veier i nord. Bedre samferdsel i nord er langsiktige investeringer som hele nasjonen vil tjene på. La oss nå konstatere at vi skal bygge Nord-Norgebanen, og heller utrede hvordan det kan gjøres med ny teknologi og best mulige løsninger.

Jeg tror dessverre ikke Jernbanedirektoratets utredning er god nok til de beslutninger som må tas, men vil bruke tid på høringsinnspillene som kommer.

Til sist, la oss også sikre den jernbanen vi allerede har i nord, slik at også den blir mer miljøvennlig, og at godset ikke faller av skinnene. Det er faktisk stor fare for det i dag, fordi det er vanskelig for godstogene å konkurrere med den internasjonale tungtransporten på veiene. Elektronisk togstyringssystem, flere kryssingsspor, bedre godsterminaler og 0-utslippstog må på plass.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Norge er truet. Nordsjøen må forsvares.