Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine ønsker mer økomelk

Nationens forside, hvor de med store bokstaver konstaterer at «Tine tror ikke å på økt økosalg», har vakt oppsikt både hos produsenter og kjeder. Det er ikke rart.

Jeg må beklage at et forsøk på en balansert framstilling ender opp i en tabloid forside.  Økoproduksjonen fortjener bedre, skriver Tine-direktør Johnny Ødegård. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Jeg må beklage at et forsøk på en balansert framstilling ender opp i en tabloid forside. Økoproduksjonen fortjener bedre, skriver Tine-direktør Johnny Ødegård. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

La oss derfor slå utrykkelig fast, slik det også framgår med vesentlig mindre bokstaver lenger ut i artikkelen: «Tine ønsker større leveranser av økologisk melk.» Vi tegner kontrakter med produsenter som ønsker å levere økologisk melk i alle områder hvor vi har mulighet til å utnytte denne melka i økologisk produksjon. Vi betaler en merpris på 75 øre pr liter og stimulerer omlegging.

Det er dyrere å produsere økologisk melk enn konvensjonell. Fôret er dyrere, avlingene noe lavere, kravene til drifta strengere. Det er også dyrere å samle sammen økomelka og vi klarer ikke å utnytte all økomelk i økologiske produkter. Disse merkostnadene må dekkes gjennom økte priser på økologiske produkter.

Forsiden av Nationens papirutgave 1. september.
Forsiden av Nationens papirutgave 1. september.

Våre vurderinger har så langt vært at viljen til å betale merpris for disse varene ikke vil øke vesentlig de nærmeste årene. Men ingen ting vil glede oss mer enn om vi tar feil!

Det tar lang tid å legge om til økologisk drift og vi ønsker å sikre oss at slik at vi alltid er leveringsdyktig på de kvaliteter forbruker vil ha. Per i dag har vi en råvarereserve som gjør det mulig å møte en viss etterspørselsvekst, men vi ønsker altså å forsterke denne og tar høyde for en viss etterspørselseffekt.

Vi vurderer løpende våre vilkår ovenfor produsentene og håper det framover vil være rom for en bedre kompensasjon til økologiske produsenter for de merkostnader produksjonen innebære. Vi tar signalene fra Coop og bekymrede økoprodusenter på største alvor. Vi vil selvsagt gjøre en grundig vurdering av om prisene er rett for å sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Når vi ber produsentene om mer økologisk melk må vi vurdere markedsutsikter tre-fire år fram i tid. Det er krevende. Vi forsøkte i intervjuet å gi et nyansert bilde av de samlede markedsutsikter. Jeg må til slutt beklage at et forsøk på en balansert framstilling ender opp i en tabloid forside. Økoproduksjonen fortjener bedre!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Uttalelse fra Inntektsutvalget for jordbruket