Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine har en viktig rolle i klimadebatten. Punktum

Ja, vi skal absolutt ha en tydelig stemme i debatten, men først og fremst så mener vi at handling snakker høyere enn ord.

Jeg er opptatt av at vi snakker mye bedre gjennom det vi gjør – enn det vi sier. Strategien vår er faktisk at Tine skal drive en 100 prosent fornybar verdikjede innen 2025, skriver Gunnar Hovland,  konsernsjef i Tine. Foto: Siri Juell Rasmussen
Jeg er opptatt av at vi snakker mye bedre gjennom det vi gjør – enn det vi sier. Strategien vår er faktisk at Tine skal drive en 100 prosent fornybar verdikjede innen 2025, skriver Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine. Foto: Siri Juell Rasmussen

Etter at Nationen ved to anledninger på få dager har fremstilt det som om både jeg og Tine har en bevisst strategi om å ikke ha en tydelig stemme i klimadebatten, må jeg si jeg er mer enn litt overrasket. Ikke bare er det beviselig feil i forhold til det vi faktisk gjør, men for alle som var tilstede på årsmøtet i Tine forrige uke, så hørte dere også at både styreleder og jeg adresserte utfordringene, tydelige mål for selskap og eier, viktigheten av å ta vare på jorden vår og ikke minst at ikke koronapandemien ble en hvilepute for oss på dette området.

I stedet for å ta en debatt om debatten, eller prøve å forstå motivasjonen for Nationens tilnærming, så vil jeg heller benytte muligheten til å fortelle om noe som er langt viktigere for både meg og Tine.

Jeg er opptatt av at det ikke er oss mot dem. Vi har kanskje en annen tilnærming enn noen klimaforkjempere, men jeg synes utgangspunktet med at noen er brennende engasjert i klima, miljø og helsa til planeten vi bor på og lever av, er veldig bra! Vi er nemlig der selv. Tines eiere, melkebønder over hele landet, er blant de som merker klimaendringene raskest. Av erfaring så vet jeg at det alltid kommer to ting ut av en god og konstruktiv meningsutveksling på dette temaet. Jeg lærer alltid noe og den jeg diskuterer med lærer alltid noe. Vi er helt avhengig av å spille på lag med de som har kunnskapsbaserte ambisjoner for å ha livets rett.

Jeg er opptatt av at vi snakker mye bedre gjennom det vi gjør – enn det vi sier. Strategien vår er faktisk at Tine skal drive en 100 prosent fornybar verdikjede innen 2025. Og vi ser at forbrukeren derfor også har tillit til oss. I 2019 ble vi kåret til Norges mest bærekraftige virksomhet (Sustainable Brand Index) – og vi kom på 3. plass i år. Også de årlige omdømmeundersøkelsene til Ipsos og Apeland forteller det samme. Dette betyr ikke at vi er selvtilfreds, men det inspirerer oss til å bli enda tydeligere på mål – og enda bedre på gjennomføring.

Annonse

Jeg er opptatt av å forklare biologiske prosesser og fotosyntesen. Samtidig erkjenner jeg at mediene og ofte mannen i gata, er skeptisk til at kommersielle virksomheter som Tine alene bærer til torgs synspunkter og argumenter som gagner dem selv – selv om det vi kommer med er vitenskapelig etterprøvbare. I denne jobben må vi derfor spille på lag med vitenskapen og få frem forskningsbaserte fakta. Blant annet ved å løfte stemmer fra uavhengige fagfolk og akademiske institusjoner, som eksempelvis professor Myles Allen, fra Universitetet i Oxford og FNs klimapanel. Vi er tjent med at folk flest får et innblikk i at det Tine sier er støttet av vitenskap og fagpersoner.

Jeg er opptatt av at det perfekte ikke må bli det godes verste fiende. Tine har et mål om å bli klimanøytrale og det skal vi få til. På veien må vi prøve ut og teste. Et godt eksempel er rømmebegeret på papp som vi kjørte en test på i høst med KIWI. Det fungerte rett og slett ikke så godt som vi hadde håpet, og da må vi gjøre det bedre - og så prøve igjen. Slik må tankegangen vår være innen bærekraft fremover. Vi er litt bedre i dag enn i går, men ikke så gode som vi er i morgen. Dette er vår langsiktige og førende strategi.

Tine har et mål om å bli klimanøytrale og det skal vi få til.

Og jeg er opptatt av at bærekraft er mer enn bare C02. Det handler om fotosyntesen, det sirkulære kretsløpet som en ku er del av (i motsetning til olje), karbonbinding i beitemarka, om albedo-effekten fra de tusenvis av jordene våre eiere vedlikeholder og det handler om at vi må utnytte de ressursene landet vårt har i tråd med FNs bærekraftsmålsettinger. Vi har masse gress i landet vårt og selv om jeg ikke er spesielt glad i å få servert det på tallerkenen, så er jeg veldig glad for råvarene som kommer fra dyrene som faktisk evner å omgjøre gress til sunn og god næring på en bærekraftig måte.

Ikke minst er jeg opptatt av bruk av antibiotika i landbruket som er en viktig bidragsyter i at Norge i svært liten grad sliter med antibiotikaresistens i befolkningen.

Alt dette er bærekraft. Alt dette er viktig for Tine. Og for meg.

Ja, vi skal absolutt ha en tydelig stemme i debatten, men først og fremst så mener vi at handling snakker høyere enn ord. Vårt mål er å etterlate det vi har til kommende generasjoner, i bedre stand enn et var da vi selv fikk ansvaret. Det gjelder gårdsbrukene, det gjelder Tine og det gjelder i aller høyeste grad jorda vi lever av.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Norsk energipolitikk bestemmes i Norge