Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Teknologieksport fra landbruket som ny kilde til vekst og flere jobber

Agritech-næringen har stort eksportpotensial. Ny politikk skal bidra til flere jobber og mer eksport av landbruksteknologi.

Agritech: Økt teknologieksport fra landbruket vil styrke tilbudet til norsk landbruk, samtidig som det skaper flere jobber og eksportvekst. Illustrasjonsbilde: Mostphotos
Agritech: Økt teknologieksport fra landbruket vil styrke tilbudet til norsk landbruk, samtidig som det skaper flere jobber og eksportvekst. Illustrasjonsbilde: Mostphotos

På Svene i Flesberg jobber Grete, Rune og Carl i N2 Applied med å utvikle sine maskiner. Maskiner som kan gi store bidrag til landbruket internasjonalt, ved hjelp av norsk teknologi. De produserer kunstgjødsel med basis i nitrogen fra kumøkk. Maskinen sparer bonden for utgifter, resirkulerer karbon fra møkka, og alt kan produserer lokalt på bondens egen gård. På lille Svene på Flesberg mottar de nå henvendelser om maskinen fra hele verden.

Rundt omkring har flere bønder blitt kjent med, og gode venner med Thorvald. Thorvald er en landbruksrobot utviklet av Saga Robotics, som kan gjøre flere oppgaver for bonden; høsting, plukking, såing og lettere logistikk. Andre utvikler digitale gjerdesystemer og e-bjeller, for å følge dyrene på beite. Det er etter hvert mange norske oppstartsbedrifter som bidrar til en omstilling som preger landbruket mer og mer, med sensorer, automatisering og autonomisering. Presisjonslandbruket overtar og gjør landbruket mer kunnskapsstyrt og mindre arbeidsintensivt.

Agrikultur og bevissthet omkring maten vi spiser, samt økt forståelse av ernæring og mangel på ressurser internasjonalt, medfører store endringer i både norsk og internasjonalt landbruk. De senere årene har flere norske bønder sett muligheter i nye innovative og teknologiske løsninger i landbruket. Disse løsningene har gitt grobunn for flere bedrifter innen landbruksteknologi, eller agritech, en næring som er i ferd med å bli et av verdens raskeste voksende markeder.

Annonse

Høyre er opptatt av å styrke jobbveksten i det eksportrettede næringslivet. Flere norske bedrifter innen landbruksteknologi har allerede fått anerkjennelse og oppmerksomhet i utlandet, og det er et stort potensial for at flere kan følge etter. I fremtiden vil kanskje Thorvald, N2s maskiner, sammen med mange andre, kunne gi store eksportinntekter til Norge. Det fordrer at Norge legger seg i selen, og legger til rette for at flere bedrifter skal utvikle løsninger internasjonalt landbruk vil etterspørre.

Norge har gode forutsetninger. Vi har et hjemmemarked som kan fungere godt som testarena, en befolkning som raskt tar i bruk ny teknologi, og solide og anerkjente fagmiljø både innen landbruk og teknologi. Vi kan lene oss på flere store landbruksselskaper som allerede har lyktes internasjonalt, som Yara og Kverneland, og næringslivet har et veletablert virkemiddelapparat for innovasjon. Regjeringen styrker nå innsatsen for eksportbedriftene. 1. juli ble det nye Eksportstrategirådet og den fusjonerte eksportfinansieringsenheten EksFin etablert.

Høyre vil tilrettelegge for utviklingen av agritech-næringen, som både skaper nye arbeidsplasser og har et potensial for nye eksportinntekter. Vi har satt oss som målsetting at agritech-næringen skal doble sitt bidrag i eksportinntekter innen 2030, og at det skal etableres flere nye bedrifter innenfor næringen.

Vi foreslår nå nye tiltak for hvordan Norge kan nå dette målet, blant annet å etablere et katapultsenter for landbruksteknologi og etablering av pilot-L som skal gi støtte til nye produkter. Vi vil også gjøre det lettere å være gründer, bla ved å forbedre ordningen med ansatteopsjoner i oppstarts- og vekstbedrifter.

Økt teknologieksport fra landbruket vil styrke tilbudet til norsk landbruk, samtidig som det skaper flere jobber og eksportvekst. Slik får vi fart på Norge.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Oslo Høyres arroganse overfor «de utenfor»