Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tåler ikke livet som husdyr

Over 40 prosent blir funnet døde og resten klarer oppdrettsnæringen ikke å gjøre rede for. Dette er realiteten for rensefisken som brukes for å fjerne lakselus i norsk fiskeoppdrett.

Dyrevelferd: Rensefisk, som leppefisk, er ikke rustet for livet i norske oppdrettsmerder.  Foto: Janne Grete Aspen
Dyrevelferd: Rensefisk, som leppefisk, er ikke rustet for livet i norske oppdrettsmerder. Foto: Janne Grete Aspen

Mange har lukket øynene for rensefiskenes lidelser. Det er ubehagelig å anerkjenne at vi har dyrehold av industriell skala i Norge i 2020, som ikke oppfyller kravene i dyrevelferdsloven. Nå står det svart på hvitt. Nylig publiserte Mattilsynet sluttrapporten for sitt tilsynsprosjekt for rensefisk. Resultatene er ubehagelig lesning, men dessverre ikke overraskende.

Under tilsynskampanjen er det funnet avvik hos to tredeler av rensefiskoppdretterne, og hos hvert fjerde matfiskanlegg. Funnene går blant annet på at anleggene ikke har god nok oversikt over når fiskene dør, og at når det skjer at mange fisk dør, så lar de være å sette inn tiltak for å hindre at det samme skal skje gang på gang.

Dyrevelferdsloven stiller krav om at dyr kun kan holdes dersom de kan tilpasse seg holdet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Vi har nå holdt rensefisk i mer enn et tiår, og fremdeles er fagfolk enige i at velferden er dårlig. For å sitere Mattilsynet; situasjonen er uakseptabel.

Det er likevel et paradoks at Mattilsynet på den ene siden roser oppdretterne for å gjøre en innsats for å legge til rette for rensefisken i merdene, samtidig som de påpeker sjokkfunn etter sjokkfunn i tilsynsrapporten.

Annonse

Blant annet ble det oppdaget at krav om bedøvelse før vaksinering av rensefisk rutinemessig brytes. Også kravet om utfisking av all rensefisk før belastende avlusingsprosedyrer brytes. Sistnevnte har vist seg nærmest umulig å overholde, da det per i dag ikke finnes fullgode metoder for å separere rensefisk fra laks.

Dette gjør at vi i dag har en husdyrgruppe på størrelse med norsk kyllingproduksjon som det ikke er mulig å gi behandling ved sykdom, et annet krav i dyrevelferdsloven som ikke overholdes for rensefisk.

Den siste tiden har det også blitt sådd tvil om effekten av rensefisk som avlusingsmetode. Kanskje holder vi 60 millioner husdyr i et levemiljø de ikke tåler for ingen nytte? Det er viktig og riktig at Mattilsynet stiller krav til næringen.

Mattilsynet påpeker i rapporten at man må gå bort fra hold av rensefisk dersom en ikke ser rask bedring av situasjonen. Det er på høy tid. Laks og rensefisk stiller svært ulike krav til miljøet sitt, og det er ikke mulig å få begge til å trives i samme merd.

Vi i Dyrevernalliansen kommer til å jobbe for at denne rapporten medfører et paradigmeskifte for norsk fiskeoppdrett. Rensefisk er ikke rustet for livet i norske oppdrettsmerder, og oppdretterne må gå bort fra bruk av rensefisk.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Mitt eget univers