Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ta ballen og ikke spillerne, Cottis

I Nationen, 25. september, kommer Thomas Cottis, Høgskolelektor i landbruk og klimakunnskap, Høgskolen i Innlandet, med en rekke usaklige personangrep.

Kua: Slipper ut metangasser. Foto: Lars Bilit Hagen
Kua: Slipper ut metangasser. Foto: Lars Bilit Hagen

Bl.a. uttrykker Cottis at vi oppfordrer han «til å unndra fakta fra offentligheten». Tvert imot, vårt hovedbudskap var nettopp at Cottis, ved å kun fokusere på metan, utelot viktige elementer. I debatten må husdyr, klima, miljø og utnyttelsen av jordbruksarealene ses i sammenheng.

Les innlegget fra Thomas Cottis her:

Annonse

Egna arealer skal brukes til å dyrke matvekster. Likevel er det igjen store grasarealer. I Stortingsmelding nr. 41 (2016–2017) fra Klima- og miljødepartementet heter det: «Ressurser og arealer må tas i bruk og utnyttes på en måte som sikrer tilstrekkelig matproduksjon, tilpasset de naturgitte forholdene». Drøvtyggerne står for halvparten av matproduksjonen i Fastlands-Norge, og er avgjørende for å kunne opprettholde matsikkerheten.

Cottis referer til målsettingen som jordbruket har om å redusere klimaavtrykket med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021–2030. Han er godt kjent med at vårt institutt stod sentralt i arbeidet med det vitenskapelige grunnlaget for tiltakene som legges til grunn for å oppnå målsettingen.

Uttalelsen «For at næringa skal klare dette har vi ikke tid til uærlige debatter, og vi er ikke tjent med at noen sprer usannheter og ønsketenkning om utslipp og klimatiltak» kommer derfor i et merkelig lys.

Debattformen Cottis legger opp til med «å ta spillerne i stedet for ballen», tjener ikke arbeidet med å oppnå et enda mer «Klimasmart» landbruk.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Landbrukets klimaregning