Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

SVs bondebløff

Vi må produsere større del av vår egen mat, lyder de første ordene om landbruk i SVs arbeidsprogram. SV gikk høyt på banene i valgkampen med lovnader om å styrke norsk landbruk.

Alternativt budsjett: SVs finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski og SV-leder Audun Lysbakken la fram partiets alternative statsbudsjett nylig. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Alternativt budsjett: SVs finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski og SV-leder Audun Lysbakken la fram partiets alternative statsbudsjett nylig. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Når SVs alternative statsbudsjett og klimabudsjett kommer er løftene borte og partiets sanne politikk kommer klart til syne.

Slik media allerede har omtalt er ikke pengene til kostnadskompensasjon for økte priser på gjødsel og byggematerialer, som staten og landbruksorganisasjonene allerede har avtalt, med i SVs budsjettforslag. Ei heller midler til å styrke dyrevelferden ved å bygge om fra båsfjøs til løsdriftsfjøs. Men det stopper ikke der.

SV vil tilbakeføre 100.000 dekar dyrket mark til myr. De vil altså redusere norsk selvforsyning med et areal med et avlingspotensial som tilsvarer matkornforbruket til en halv million mennesker!

Dette tiltaket vil også tappe landbruket for 45 millioner i arealtilskudd årlig i all framtid.

I en situasjon der prisene på nitrogengjødsel er tredoblet, vil SV innføre avgift på nitrogengjødsel. Vi står da i fare for at bonden ikke har økonomi til å gjødsle tilstrekkelig til å opprettholde norsk matproduksjon.

Biomasseproduksjonen svekker SV ved å kutte støtten til skogbruket med 166 millioner.

Det eneste positive tiltaket er fjerning av bunnfradraget i produksjonstilskuddet. Ynkelige 6000 kroner pr gårdsbruk. Var det partiets bidrag til å jamstille bønders inntekter med folk flest? Tror de virkelig det er summen som skal til?

Det er på tide SV tar realitetene inn over seg.

Økt norsk matproduksjon betyr økt bruk av norske arealer og økt bruk av innsatsfaktorer. En ønsket økning i norsk matproduksjon betinger at det er lønnsomt for bonden å produsere den maten. All matproduksjon medfører utslipp av klimagasser. Produseres ikke maten i Norge, så produseres den i andre land og eksporteres hit, med de ekstra utslippene det medfører.

Realitetene kan oppsummeres godt ved å sitere Hans Rotmos sangtekst; “De e itnå som kjæm tå sæ sjøl”.

Neste artikkel

Opnar for kutt i prisar og tilskot i haust: - Heilt ekstraordinært