Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Styrk mobildekningen i Distrikts-Norge!

Vi trenger god mobildekning når fasttelefontilbudet fases ut, skriver Birger Bull i Troms Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Vi trenger god mobildekning når fasttelefontilbudet fases ut, skriver Birger Bull i Troms Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Årsmøtet i Troms Bonde- og Småbrukarlag ber om at det settes i gang tiltak for å forbedre mobiltelefondekningen i Distrikts-Norge. Dette er særlig viktig siden fasttelefontilbudet er i ferd med å utfases.

I deler av Troms er dekningen svært dårlig. I Nord-Troms har bygder vært uten dekning i ukelange perioder. Både i bygder og mer urbane områder sliter folk med å få gjennomført samtaler på en ordentlig måte.

Annonse

Dette er en fortvilet situasjon som rammer både næringslivet og privatlivet. Det forringer daglig livskvalitet og utsetter mennesker for livsfare i krisesituasjoner.

Mobiltelefondekning er også helt nødvendig for bønder som ønsker å bruke elektroniske bjeller på dyrene, noe som er på full fart inn i saue- og reindrifta.

Arbeidet med forbedring av dekningen må komme i gang umiddelbart.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hvorfor er det ikke rift om innvandrerne?