Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Strømsjokk på strømsjokk og verre vil det bli

Kan det bli verre? Ja, alt tyder på det. Vi har importert europeiske strømpriser og problemer, det er vi ikke nødt til, hvis alt hadde vært «på stell», men det er ikke det.

Økte priser: Norge øker eksporten til et Europa i kraftkrise. Det kommer nok ikke billigere strøm før vi sier opp Acer-avtalen, skriver Åse Nordnes. Foto: Jon-Fredrik Bækgaard Klausen
Økte priser: Norge øker eksporten til et Europa i kraftkrise. Det kommer nok ikke billigere strøm før vi sier opp Acer-avtalen, skriver Åse Nordnes. Foto: Jon-Fredrik Bækgaard Klausen

Vi har knyttet oss til Tyskland med de nye sjøkablene, de har økende problemer med å regulere sine atomkraftverk.

Atomkraftverk som skal stenges ned etter nyttår. Tyskland skal stenge ned atomkraftverk, samtidig som gasslagrene begynner å tømmes. Gazproms tyske lagre er nesten tomme! Enigheten om eierskapet av en ny gassrørledning som skal til Tyskland fra Russlands Gazprom er ikke avklart. Derfor har tyskerne utsatt åpningen av Nord Stream 2.

Energiomstillingen i Europa gir strømmangel da flere land går fra kull og atomkraft til mer vindkraft. Putin i Russland har redusert gasseksporten til Europa, derfor nesten tomme gasslagre.

Det er frykt for «blackout» i Europa, og en av årsakene er at deres «energiwende», der en stadig større del av energien skal bli fornybar, men er væravhengig, sol og vind.

Når atomkraftverk stenges ned, må elektrisiteten komme et sted fra. To av atomkraftverkene som skal stenges ned er i Nord-Tyskland, deler av den strømmen som bortfaller med denne nedstengingen skal komme fra norsk vannkraft!

Dette skal hentes inn til det tyske markedet med den kabelen som heter Nordlink og gamle og større kabler via Danmark. Var det noen som snakket om nedtappa vannmagasin?

Dette ødelegger vannmagasinene våre, kanskje for all fremtid, hvis det fortsetter på denne måten. Vi produserer mellom 145 og 150 tWh i året. Behovet i Europa er stipulert til 18.000 tWh! Alle, absolutt alle må da forstå at det bærer galt av sted!

Men det er noen politikere som har kasta den «hvite stokken» og «høreapparatene sine». De ble advart, alle som en før Acer-avstemminga i Stortinget! Det er i hvert fall noen som burde finne seg noe annet å gjøre. De sier at det ikke er kablene eller Acer, eventyr det har de sansen for.

Her i Norge kan nettleia vår økes med 15 prosent fra nyttår. Norge øker eksporten til et Europa i kraftkrise. Det kommer nok ikke billigere strøm før vi sier opp Acer-avtalen og begynner å regulere eksporten på en helt annen måte enn det gjøres nå.

Når det gjelder kabelen til England, North Sea Link så har den gått med halv kapasitet i oktober og november. Etter planen skal kapasiteten økes til full kapasitet ved nyttår. I England har de lagt ned to tredjedeler av gasslagrene sine, samtidig som de har faset ut kullkraft.

Med alle disse kablene til kontinentet har vi importert europeiske strømpriser. Hva var det de sa før Acer? Jo, den ene etter den andre sto i beste sendetid på TV og forsikret at strømmen ikke ble dyrere med verken Acer eller kabler!

Hvor mye skal vi tro på de samme politikerne i fremtiden? Jeg gjør det ikke. Til slutt, hvor ble de åtte «viktige» setningene til Espen Barth Eide og Ap av?

Neste artikkel

Aasland trosser advarsler fra EU – går videre med planer om eksportbrems