Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stortingsvalget ga klart flertall for å dele opp Viken

I et innlegg i Nationen viser Jørgen Grønneberg til Benjamin Disraelis utsagn om at «det er tre former for løgn: løgn, forbannet løgn og statistikk».

Fylker: Det vil koste noen kroner å dele opp Viken, men samtidig slipper skattebetalerne i Buskerud å bygge nytt fylkeshus i Bærum til 1 milliard, skriver Simon S. Nordanger. Foto: Lise Åserud / NTB
Fylker: Det vil koste noen kroner å dele opp Viken, men samtidig slipper skattebetalerne i Buskerud å bygge nytt fylkeshus i Bærum til 1 milliard, skriver Simon S. Nordanger. Foto: Lise Åserud / NTB

Det er åpenbart at Disraeli har gitt inspirasjon, for innlegget til Grønneberg er virkelig en studie i hvordan fremstille tall og statistikk til egen fordel.

Grønneberg starter med å vise til Senterpartiets oppslutning ved fylkestingsvalget i 2019. Og ja, helt riktig, Sp og Ap har ikke flertall alene i Viken. Men så er heller ikke Sp og Ap de eneste som har gått til valg på å dele opp Viken.

Ap og Sp har sammen med Frp, SV og Rødt et solid flertall i fylkestinget med 50 stemmer. Ganske så solid. I rene stemmetall fikk disse partiene 300.185 stemmer mot 174.160 til Høyre, Venstre og KrF.

Vi har ikke registrert noe standpunkt rundt oppdeling fra MDG, PP og FNB verken før valget eller nå, men om de skulle stemme imot deling, vil flertallet for deling fortsatt være solid.

Så viser Grønneberg til en måling fra desember i Nettavisen hvor Sp visstnok fikk 7 prosent. Denne kan jeg rett og slett ikke finne. Jeg finner derimot en måling i Nettavisen 20. desember. Der får Sp 9,9 prosent og Ap 21,6 prosent.

Til sammen 31,5 prosent. Tar vi med Rødt, SV og Frp, som også vil dele Viken. får vi 60,5 prosent. Uansett er måling kun måling og valg det som avgjør styrkeforholdene i politikken. Ved stortingsvalget i 2021 fikk Ap, Sp, SV, Rødt og Frp 118 av 169 mandater. Flertallet for å dele opp Viken er så til de grader til stede i både fylkesting og storting.

Jeg sier ikke at absolutt ALLE som stemte disse partiene er for å dele opp Viken, men som den fremste saken i vårt område, så kan neppe mange ha unngått å legge merke til disse partienes standpunkt.

I november bestilte Grønneberg en egen meningsmåling fra Norstat. I innlegget 10. januar unnlater han å nevne at kun 222 mennesker ble spurt i Viken. Jeg er ingen ekspert på meningsmålinger, men jeg er svært tvilende til at kun 222 respondenter gir et representativt svar i et fylke med over 1,2 millioner innbyggere.

Både målingen Lokalsamfunnsforeningen bestilte fra InFact i april 2021og Sp fra InFact i august hadde over 1800 respondenter i Viken, og begge målingene viste et klart flertall for oppdeling.

Grønneberg må gjerne være uenig i spørsmålsstillingen. Det vil koste noen kroner å dele opp Viken, men samtidig slipper skattebetalerne i Buskerud å bygge nytt fylkeshus i Bærum til 1 milliard.

Med et slikt markant politisk skifte, både ved valget 2019 og 2021, er det lov å spørre seg om Grønneberg ser på politikk slik. Skal alle politiske grep, eller feiltrinn om du vil, gjort av tidligere regjerende partier ikke kunne rettes opp i av en ny politisk styringsmakt.

Hvis det er tilfelle, er Grønnebergs oppskrift for fremtiden entydig all den tid Solberg-regjeringen klemte det de kunne ut av tuben. Med det er det ingen hemmelighet at Grønneberg og hans følgere heller vil bruke penger på andre ting enn demokrati og folkestyre, men det endrer ikke Senterpartiets syn på at demokratiet har en uvurderlig verdi.

Uavhengig av disse målingene har uansett folk sagt klart ifra ved valget i fjor. Det må respekteres. Buskerud vil bli en mye bedre ramme for å sikre et mer levende demokrati og gode, nære tjenester i hele fylket enn Viken.

Neste artikkel

Gi 16-åringene makt til å påvirke