Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stortingsmelding om dyrevelferd – ikke glem fritidsfisket

Regjeringen varslet før nyttår at den vil utarbeide en stortingsmelding om dyrevelferd. Det varsles at meldingen vil ta for seg alle dyrearter – også kjæledyr og fiskeoppdrett.

Bevisstgjøring: Vi trenger en bevisstgjøring hos fritidsfiskere om at fisk kan føle smerte og ubehag, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos
Bevisstgjøring: Vi trenger en bevisstgjøring hos fritidsfiskere om at fisk kan føle smerte og ubehag, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos

Nyheten er gledelig fordi vi trenger en ny gjennomgang av dyrevelferd basert på oppdatert kunnskap og nye produksjonsmetoder. Dyrevelferd knyttet til jakt og fiske er ikke nevnt, men bør vurderes på lik linje med husdyrhold.

Gjeldende «Lov om dyrevelferd» omfatter pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier. Lovens §12 stiller krav til avliving av dyr:

Avliving av dyr og håndtering i forbindelse med avlivingen skal skje på dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Dyr som eies eller på annen måte holdes i menneskelig varetekt, skal bedøves før avliving.

Kravet om at dyr som er i menneskets varetekt skal bedøves før avliving, er strengt kontrollert både ved slakt av husdyr og oppdrettsfisk gjennom opplæring, interne og eksterne kontroller.

Avliving ved jakt og fiske skal skje på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte,- det betyr med raskets mulig bedøving og minst mulig ubehag .

Min kunnskap om jakt er begrenset, mens jeg har arbeidet med fisk i over tretti år både innen fiskeoppdrett og kultiveringsanlegg for laksefisk og reagerer sterkt på hvordan fisk behandles av fritidsfiskere.

Annonse

Villfisk er en viktig ressurs som må benyttes både til rekreasjon og mat, men den skal bedøves og bløgges så raskt som mulig ved et godt slag i hodet og et kutt over gjellebuene eller annen avblødning.

I naturprogram for både barn og voksne vises til stadighet fisk som tas opp og kastes levende i en balje eller rett på isen uten bedøving og avliving. Under kurs i fiskevelferd har jeg i mange år brukt en kjent produsent av naturprogram som et dårlig eksempel på avliving av fisk.

I filmklippene brukes lang tid fra fisken er oppe av vannet, den holdes gjerne mot kamera og tøysebites i før den dunkes altfor svakt og upresist med en knyttneve i nakken.

Det er også uforståelig for undertegnede at «catch and release» fisket fortsatt er lovlig i Norge med dagens «Lov om dyrevelferd».

Vi trenger en bevisstgjøring hos fritidsfiskere om at fisk kan føle smerte og ubehag.

Bakgrunnen for fritidsfiskernes lemfeldige håndtering av sitt bytte er nok at de fleste i utgangspunktet føler empati med et pattedyr mens fisken sjelden utløser en stor medfølelse. Dette ble synliggjort da en programskaper ba noen utvalgte kjendiser om å delta i avliving og tilberedning av henholdsvis kjøtt og fisk. Ingen ønsket å slakte sau foran kamera mens fisken ble avlivet og sløyet.

Siden forrige vurdering av dyrevelferd i Norge har vi fått mer kunnskap om at fisk har et utmerket sanseapparat og en hjerne som kan føle smerte og ubehag.

Fritidsfiskere må på lik linje med husdyrbruk og fiskeoppdrett ta hensyn til ny kunnskap om smerte og håndtere og avlive fisk på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Regjeringens stortingsmelding om dyrevelferd må også vurdere forhold ved jakt og fiske.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Lærernormen og Utkant-Norge, belyst av Peer Gynt og Skriften