Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Store rovdyr som ulv egner seg utmerket for vårt land

Jeg og Kristian N. Kvikstad er uenige om Norge egner seg for ulv.

Syndebukk:  Ulven gjøres til syndebukk, der menneskelig svikt er årsak, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos
Syndebukk: Ulven gjøres til syndebukk, der menneskelig svikt er årsak, skriver innsenderen. Foto: Mostphotos

Kvikstad er medlem av «Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk» som har nullvisjon av ulv. Mens vi i Norge har besluttet at vi skal ha levedyktige bestander av store rovdyr som ulv.

Ifølge våre forskere vil en levedyktig bestand innebære ti ganger så mange ulv enn hva vi har i dag. Dagens politikere påvirket av næringer mener vi har mer enn nok.

Jeg går mot hva Frank Rossavik konkluderer med fra sin bok om ulv, at Norge ikke egner seg for ulv. Dette setter jeg spørsmålstegn ved.

Kvikstad er velkjent motstander av ulv. Uansett hva vi vernere har skrevet og svart han gjennom årene, gjentas samme klager. Sauenes lidelser etter ulveangrep er kjent stoff.

De vel to millioner sau som årlig slippes på beite, fem ganger så mange som i Sverige, går uten lovpålagt vern.

De går som levende åte for rovdyr, og som levende offer for dette såkalte "naturlige svinnet», der cirka 100.000 omkommer hvert år av sykdommer og ulykker.

Kvikstad kan jo fundere på hva som er verst, å bli revet i hjel av rovdyr, eller langsomt sulte i hjel. Ulven gjøres til syndebukk, der menneskelig svikt er årsak.

Annonse

Så dette; ulven er satt ut. Kvikstad; Løgner blir ikke mer sanne om de ustanselig gjentas.

Jakt for matauke, er blitt kultur og rekreasjon. Kravet om å jakte med løs hund lager bråk! Ulv dreper andre dyr for å få mat, slik vi gjør. Å dra inn løse hunder som maser opp dyrelivet trigger ulvens konkurranse, det er en dårlig idé!

Rovdyrene har hørt til her i nord lenge før vi mennesker slo oss ned med våre husdyr.

Etter masseutryddelse av rovdyr, har hjortedyrbestandene økt fra knappe 5000 dyr fra begynnelsen av 1900-tallet fram til i dag, hvor cirka 150.000 hjortedyr gjør store skader på skog og i trafikken. Tragedier til store kostnader kunne vært mer enn halvert om solide bestander av rovdyr fikk leve og utføre hva de er ment til. Kvikstad hyller jegerne som står parat med sine skytevåpen.

Den uro og stress menneskelig jakt påfører naturen blir aldri nevnt. Den naturlige tilstedeværelse av store predatorer som ulv medfører hjortedyrenes opprinnelig aktsomhet og sikrer deres behov for beskyttelse unna oss og våre aktiviteter.

Det store spørsmålet er om naturen og dyrelivet utelukkende er til for oss? Vi breier oss uten andre hensyn enn til vårt kortsynte behov.

De siste tiders pandemier, branner og utbredt tørke forteller oss at vi mennesker er på kollisjonskurs med naturen og dyrelivet. Livet på vår felles klode er under press.

Jeg vil oppfordre Kristian N. Kvikstd å ta inn over seg den ubehagelige virkeligheten; vi er tvunget til å snu! Våre behov hvor 70 milliarder husdyr på kloden årlig fôres opp og hvor store regnskoger saneres medfører global bekymring.

Vår grådighet må gå ut på dato til fordel for bedret vern av felles natur og de ville dyrenes habitater. Store rovdyr er nøkkelarter i økosystemet. I havet er 90 prosent av hai utryddet. Vekst av dens byttedyr skader livet i havet.

Store rovdyr som ulv egner seg utmerket for vårt land! Men ikke for de få. Mektige næringer mener å ha egne rettigheter over felles natur hvor knefall for pengenes tyranni kveler naturens rett.

Naturen tar igjen. Pandemier og ustyrlig vær viser våre ødeleggelser av vårt felles hjem truer oss alle, både tamme og ville dyr.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Den store stygge ulven