Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stor interesse for gammel skog

Nibios nye rapport om skog gir dekning for å si at «Det blir mer gammelskog i Norge».

Livgivende: Det blir flere døde trær i skogen, i alle alderskategorier. Disse er viktige for artsmangfoldet. Foto: Naturvernforbundet
Livgivende: Det blir flere døde trær i skogen, i alle alderskategorier. Disse er viktige for artsmangfoldet. Foto: Naturvernforbundet

Gammel skog inneholder et mangfold av kvaliteter. Forskjellige interessenter vektlegger disse kvalitetene på ulik måte.

Biologene Ulrika Jansson og Steinar Vatne tar til orde mot Nibio. De skriver i Nationen at «Vi trenger en balansert fremstilling av skogens tilstand og skogens roller i dagens samfunn.»

De synes å mene at Nibio ikke gir en slik balansert framstilling i formidling av en ny rapport som viser utviklingen de seneste 20 år for utvalgte miljøindikatorer i norsk skog (NIBIO Rapport 133, 2020). Spesielt er de opptatt av at kun 1 promille av den høyproduktive skogen er eldre enn 160 år. Vi kommer tilbake til dette tallet.

Nibios oppgave er å dokumentere skogens tilstand og utvikling i forhold til flere funksjoner: Ressursgrunnlag for skognæringen, betydning for biologisk mangfold og skogens rolle i klimasammenheng. Vi lager statistikker og rapporter på eget initiativ og på bestilling fra ulike oppdragsgivere. Videre formidler vi resultatene til allmennheten gjennom vår egen nyhetsdesk og ulike nyhetsmedier.

Jansson og Vatne har tydeligvis lest grundig både Nibios rapport og vår formidling i Nationen. Og det er gledelig at de finner informasjon de ønsker å debattere. Dette er nettopp et av målene for vår formidling.

Vi synes det blir feil når de to debattantene sier at «Nationen og Nibio ikke bygger tillit til norsk skogbruk ved å lage overskrifter basert på en begrenset del av kunnskapsgrunnlaget.» Nå er det ikke Nibios oppgave å skape tillit til norsk skogbruk, så den delen lar vi stå ubesvart.

Vår overskrift i Nationen «Det blir mer gammelskog i Norge» mener vi imidlertid er dekkende for et hovedfunn i studien. Vi utdyper i oppslaget at det ikke gjelder skog med høy produktivitet. Selve rapporten gir det nøyaktige tallet, 1 promille av den høyproduktive skogen er eldre enn 160 år, noe debattantene synes fortjener større oppmerksomhet. Men en tittel med slikt fokus ville bygd på en enda mer begrenset del av kunnskapsgrunnlaget.

Nibio vil benytte anledningen til å si at 160 år er en svært høy alder i skog med høy produktivitet, men moderat høy alder i skog med lav produktivitet. I lavproduktiv skog tilsvarer 160 år hogstmoden alder multiplisert med en faktor på 1,4.

Tilsvarende aldersgrense vil være om lag 100 år i høyproduktiv skog, og 2-3 prosent av den høyproduktive skogen er eldre enn dette – altså vesentlig mer enn 1 promille.

Nibio registrerer økende interesse for tilstand og utvikling i gammel skog fra flere hold og vil imøtekomme denne interessen med ytterligere informasjon.

Neste artikkel

Norge må ut av luksusfellen for natur