Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stopp forbudet mot nydyrkning av myr

Et forbud ville være nok et ledd i en utrolig deprimerende og ødeleggende utvikling for norsk landbruk.

Myrdyrking må til for å ha landbruk i dette landet, skriver debattforfatterne. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix
Myrdyrking må til for å ha landbruk i dette landet, skriver debattforfatterne. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Det ene tiltaket etter det andre, i miljøets navn, blir tredd ned over hodet på oss bønder. Samla sett betyr dette i realiteten slutten på et landbruk, der norske arealer vil være grunnlaget.

Forbud mot dyrking av myr, forbud mot pelsdyr, ulv/rovdyr overalt, nye krav til melkeprodusentene, grove feil med hensyn til landbrukets klimabidrag og sterkt økt import av mat og fór, er eksempler på dette.

Landbruksdepartementet varsler nå forbud mot nydyrking av myr. Argumentasjonen for denne lovendringen er svært tvilsom. En presenterer tall for reduksjon av CO2-utslipp, som på ingen måte reflekterer de faktiske forhold. Videre snakker en om rødlistete arter og flomdempning, med mer. Men det er et generelt forbud en ser for seg. Det vil stoppe mulighetene til å øke og bruke mer norskprodusert fór, helt tilfeldig, alt etter hvordan arealet ditt er.

Det de ikke klarer med økonomisvekkelse, tar de igjen med regelendringer som en presset næring umulig kan bære.

At det er særdeles små arealer med myr som er aktuelle å nydyrke, tar en ingen hensyn til. Alle som har reist litt rundt i Norge, ser at det finne store mengder myrområder, som neppe vil bli dyrket. Det er definitivt ikke en arealgruppe det er mangel på.

Når forbudet så kun skal gjelde landbruk, er tragedien fullkommen. Altså: Det vil fortsatt være lovlig å grave og fjerne myr, bare det ikke produseres mat der. Noe generelt forbud blir det ikke, bare landbruket skal styres. Det gjøres med blant annet lave priser på importerte kraftforprodukter, slik at bøndenes egne arealer får mindre verdi.

Med økonomiske virkemidler har politikerne langt på vei avviklet et småskala beite- og distriktsbasert landbruk.

Det de ikke klarer med økonomisvekkelse, tar de igjen med regelendringer som en presset næring umulig kan bære. Dette vet Landbruksdepartementet. Disse endringene blir gjort for å avvikle siste rest av et vanlig familiebruk.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Dustan på kaia