Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stopp avgiftsranet av kysten

Avgiftsskjerpelsene fra høyresiden må slås ned. De vil skade kysten og flagge ut arbeidsplasser.

Nye avgifter: Fiskere må punge ut for 100 millioner i ny kontrollavgift. Foto: Mostphotos
Nye avgifter: Fiskere må punge ut for 100 millioner i ny kontrollavgift. Foto: Mostphotos

Regjeringen, med støtte fra Frp, har funnet en ny melkeku for å få avgifter inn i statskassen: Fiskerinæringen. Det er innført en kontrollavgift på 42 millioner kroner. Det er vedtatt en ny avgift på fisk som skal legges frem denne våren, på 100 millioner årlig. Denne avgiften har kun det formålet å hente inn penger til statskassen (fiskal avgift).

I tillegg har de fire partiene i avgifts-gjengen (Frp, H, KrF og V) besluttet å fjerne den reduserte satsen på CO2-avgiften for fiskeri. De har også bestemt seg for å fase ut kompensasjonsordningen for CO2-avgift i fiskeriene og nå sist er det varslet at CO2-avgiften skal økes kraftig.

Annonse

Senterpartiet reagerer kraftig på måten regjeringen og Frp påfører fiskerinæringen både nye og økte avgifter. Det er en målrettet politikk for å flytte verdier bort fra distriktene og kysten – og ut av landet. Nå har vi fått nok og mobiliserer både fiskerinæringen og kysten mot regjeringens og FrPs skatte- og avgiftsgalopp mot fiskerinæringen.

Senterpartiet hadde 8. februar invitert interesserte til et teams-møte om fisk og avgift. Det var folk fra en samlet fiskerinæring tilstede. Det ble gitt en helt klar tilbakemelding fra kysten: Disse avgiftene, ikke minst den varslede økningen i CO2-avgiften, vil ramme kysten og fiskeriene hardt. Det vil gå ut over muligheten til å drive helårlig fiske og det vil ramme fiskeindustrien i Norge. Senterpartiet ser på fisk som klimavennlig og sunn mat som det ikke er noen grunn til å skatte i hjel slik H, Frp, KrF og V legger opp til.

Senterpartiet vil jobbe videre med å mobilisere kysten mot de nye og økte avgiftene på fiskeri. Det er ingen grunn til å pålegge distriktsnæringen særskatter. Nok er nok – nå må FrP, H, KrF og V sitt ran av distriktene og kysten stoppes.

Neste artikkel

Å styrke ungdomsorganisasjoner utenfor Oslo er en tjeneste for demokratiet