Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stedsuavhengig arbeid er ikke det samme som hjemmekontor

La det være klinkende klart at hensikten er å spre arbeidsplasser ut fra storbyene og til distriktene, og ikke motsatt.

Nye ideer: Jeg er helt enig i at distriktspolitikken krever en bredde av tiltak, og i at vi må prøve ut nye ideer, skriver  distrikt- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Terje Bendiksby / NTB
Nye ideer: Jeg er helt enig i at distriktspolitikken krever en bredde av tiltak, og i at vi må prøve ut nye ideer, skriver distrikt- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H). Foto: Terje Bendiksby / NTB

Nok en gang får Nationen det i sitt oppslag 29. september til å høres ut som regjeringen anser hjemmekontor som et distriktspolitisk virkemiddel. La oss slå fast én gang for alle at arbeidet med stedsuavhengig arbeid ikke handler om hjemmekontor, men om å opprette kontorfellesskap – Distriktshubs - som kan tiltrekke seg kompetanse og styrke arbeidsmarkedene i distriktsregioner.

Annonse

Regjeringen vil legge til rette for at statlige arbeidsgivere kan bruke mulighetene som ligger i digitalisering og nye arbeidsformer. Medarbeidere kan i større grad arbeide fra hele landet, og det gir oss muligheten til en bedre regional fordeling av statlige arbeidsplasser. Derfor foreslo regjeringen ordningen med stedsuavhengig arbeid i staten, der hensikten er at de som ønsker å flytte ut av sentrale strøk og ta med seg jobben, kan få muligheten til det.

La det også være klinkende klart at hensikten med dette forslaget er å spre arbeidsplasser ut fra storbyene og til distriktene, og ikke motsatt. Strategien peker på småbyer som aktuelle vertskap for kontorfellesskap i distriktene. At dette kan bli et distriktspolitisk virkemiddel som fungerer, bekreftes jo også av professor Håvard Teigen som er intervjuet i Nationens oppslag.

Jeg er helt enig i at distriktspolitikken krever en bredde av tiltak, og i at vi må prøve ut nye ideer. Derfor mener jeg at vi må utnytte denne muligheten som ligger i at vi nå har blitt mer digitale, og at pandemien har lært oss nye arbeidsformer. Jeg tror at statlige ansatte som kan fortsette i egen stilling uten å bo i storbyen, vil gjøre nettopp det om familiesituasjonen tillater det. Vi ser nå at mange flytter fra storbyene, og bytter små og dyre byleiligheter med hus og hage på mindre steder. Dette er en gyllen mulighet til å videreutvikle lokaliseringspolitikken, til beste for distriktene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Utfall av mobil- og nødnett ved ekstremvær - hva må gjøres?